Sakrament małżeństwa

Sakrament

małżeństwa

„W dzisiejszym świecie, który często jest

nieprzychylny, a nawet wrogi wierze, rodziny

chrześcijańskie mająogromne znaczenie jako

ogniska żywej i promieniującej wiary.

Dlatego teżSobór Watykański II, nawiązując do tradycji,

nazywa rodzinę"Kościołem domowym"

Katechizm Kościoła Katolickiego 1656

 

  • Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Termin ślubu można zarezerwować wcześniej (od początku września na następny rok).

 

  • Formalności przedślubne załatwia się zazwyczaj w parafii miejsca zamieszkania narzeczonej (w naszej parafii najlepiej w czwartki w godz. 1900-2000).

 

  • NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

- metrykę chrztu świętego(nie starsza niż 6 miesięcy);

- stosowne dokumenty z USC, jeśli planowany jest ślub

  konkordatowy;

- świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły

  ponadpodstawowej;

 

  • Nowożeńcy biorą udział w naukach przedślubnych i spotkaniach w ramach Poradni Rodzinnej. Szczegółowe informacje znajdują się w gablocie pod wieżą.

 

  • Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.nspjraciborz.pl w zakładce „Poradnia Rodzinna”. Tam także do pobrania ulotka z informacjami dla narzeczonych.