Sakrament chrztu

Sakrament chrztu

 

Chrzest święty jest fundamentem

całego życia chrześcijańskiego, bramą życia

w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni

od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży,

stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy

wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania

Katechizm Kościoła Katolickiego 1213

 

  •  Sakrament chrztu udzielany jest w pierwszą niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej o godz. 1200.

 

  • Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej przedstawiając akt urodzenia z USC oraz dane personalne chrzestnych.

 

  • Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy:

- wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności,

- którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego łącznie z bierzmowaniem,

- którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim),

- którzy przedłożą zaświadczenie swojego proboszcza jeśli mieszkają poza terenem naszej parafii.

 

  • Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w Nauce Przedchrzcielnej, która odbywa się w Domu Katechetycznym w sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu o godz. 1900.

 

  • Msze święte w intencji rocznych dziecisą odprawiane w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 1030.