Sakrament chorych

Sakrament namaszczenia chorych

 

"Uzdrawiajcie chorych!" (Mt 10, 8). Kościół otrzymał to zadanie od Pana

i stara się je wypełniać zarówno przez opiekę, jaką otacza chorych,

jak i przez modlitwę wstawienniczą, przez którą łączy się z nimi.

Kościół wierzy w ożywiającą obecność Chrystusa, lekarza dusz i ciał.

Obecność ta działa szczególnie przez sakramenty, a w sposób zupełnie specjalny

przez Eucharystię – Chleb, który daje życie wieczne.

Św. Paweł dostrzega jego związek ze zdrowiem ciała.

Katechizm Kościoła Katolickiego 1509

 

  •  Sakrament namaszczenia chorych jest sakramentem uzdrowienia, daje siłę i ulgę w cierpieniu. Nie jest więc zarezerwowany dla umierających. Dlatego należy w porę wezwać kapłana uzgadniając porę. Jeśli ma być udzielona Komunia Święta, to prosimy o odpowiednie przygotowanie miejsca (stół, obrus, świece...).

 

  • Sakrament chorych udzielany jest w kościele w szczególnych okazach (dzień chorych 11 lutego, ewentualnie rekolekcje parafialne).

 

  • W wypadku dłuższej choroby, lub starszego wieku, który utrudnia dotarcie do kościoła, można poprosić o regularne przyjmowanie Eucharystii w pierwsze soboty miesiąca. Chorych można zgłosić na stałe, lub okazyjnie np. przed świętami w kancelarii lub zakrystii. Nadzwyczajni szafarze Eucharystii mogą też odwiedzać chorych z Komunią Świętą systematycznie w niedziele i święta.

 

  • Szpital na ul. Gamowskiej jest pod opieką kapelana, ks. Ireneusza Kotlińskiego. Telefon do nagłych wezwań 793 957 923.

 

  •  Dla chorych dostępna jest także transmisja online z naszego kościoła.