Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania

 

Wezwanie Chrystusa do nawrócenia nadal jednak rozbrzmiewa w życiu chrześcijan.

To drugie nawrócenie jest nieustannym zadaniem dla całego Kościoła,

który obejmuje "w łonie swoim grzeszników" i który będąc "święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie swoje".

Ten wysiłek nawrócenia nie jest jedynie dziełem ludzkim. Jest on poruszeniem

"skruszonego serca", pociągniętego i dotkniętego łaską, pobudzającą

do odpowiedzi na miłosierną miłość Boga, który pierwszy nas umiłował.

Katechizm Kościoła Katolickiego 1428

 

  • Sakrament Pokuty i Pojednania jest sakramentem Bożego Miłosierdzia i sakramentem uzdrowienia duszy z choroby grzechu. Kościół zachęca do regularnej i systematycznej spowiedzi. Przykazanie kościelne mówiące o spowiedzi wyznacza minimalną granicę („przynajmniej raz w roku”), a nie normę chrześcijańskiego życia.

 

  •  Okazja do spowiedzi w naszym kościele jest:

- w dni powszednie w czasie Mszy Świętych porannych i wieczornych (wyjątkowo w poniedziałki przed Mszą);

     - w soboty od godz. 1700 (w pierwszą sobotę miesiąca od 1600);

     - w pierwsze czwartki i piątki miesiąca (patrz ogłoszenia parafialne);

- w niedziele 15 minut przed Mszą Świętą;

- w okresie przedświątecznym według ogłoszeń.

 

  •  W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (na Rynku) jest dyżur księży z dekanatu w konfesjonale od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.15 do 1715 (z wyjątkiem wakacji, ferii i okresów przedświątecznych).

 

  •  W szczególnych przypadkach jest możliwość indywidualnego umówienia się ze spowiednikiem.