Sakrament Eucharystii

Sakrament Eucharystii

 

"Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię

życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego,

przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu,

jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu".

Katechizm Kościoła Katolickiego 1325

 

  •  Msze Święte w naszej parafii są sprawowane:

     - w niedziele i uroczystości o godz. 700, 900, 1030 (z liturgia słowa dla dzieci w kaplicy pod kościołem), 1200 i 1800. Również sobotnia wieczorna Msza Święta jest liturgią z niedzieli;

     - w dni powszednie o godz. 630, w poniedziałki, środy i piątki o 900, oraz wieczorem o 1800;

     - dla dzieci (Msza szkolna) w czwartki o 1630;

     - dla młodzieży w pierwsze i trzecie piątki miesiąca o 1900.

 

  • Wyrazem kultu Eucharystycznego jest Adoracja Najświętszego Sakramentu: indywidualnie przez cały dzień (kościół jest otwarty) oraz w ramach nabożeństw w pierwsze czwartki, piątki i soboty miesiąca (godziny są podane w ogłoszeniach).

 

  • Jest gorącą zachętą Kościoła, aby uczestnictwo we Mszy Świętej było pełne, to znaczy z przyjęciem Komunii Świętej.

 

  • Intencje Mszalne są przyjmowane w kancelarii od września na cały następny rok kalendarzowy.

 

  • Przygotowanie dzieci z klas trzecich (lub młodszych) do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej odbywa się nie przy okazji katechezy w szkole, lecz w parafii i rozpoczyna się we wrześniu. Wymagane jest zgłoszenie dzieci przez rodziców.