Pogrzeb chrześcijański

Pogrzeb chrześcijański

 

Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie,

"opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana".

Na zdjęciu Boży Grób w Jerozolimie

 

Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów; zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła powinna jasno wyrażać rzeczywistą

łączność ze zmarłym, a także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej

wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne.

Katechizm Kościoła Katolickiego 1681 oraz 1684

 

  •  Pogrzeb w rodzinie jest wyjątkowym i ważnym momentem dla wszystkich. Na tę chwilę warto przygotować zarówno tego, który od nas odchodzi, jak i najbliższych. Warto pomyśleć jeszcze w czasie choroby o sakramencie pokuty, Komunii Świętej, namaszczeniu chorych. Nie bójmy się zawczasu wezwać kapłana. Choroba jest dogodnym też czasem „załatwienia” różnych spraw z bliskimi.

 

  • Doświadczenie śmierci jest ważną próbą wiary, okazją do refleksji nad własnym życiem. Zachęcamy najbliższych do skorzystania ze spowiedzi i ofiarowania Komunii Świętej za zmarłych.

 

  • Ustalając datę pogrzebu w kancelarii (co można uczynić także poza godzinami otwarcia kancelarii), należy przedstawić Akt zgonu z USC. Pozostałe formalności załatwia się z zarządcą cmentarza „Jeruzalem”.

 

  • Każdego 15-go oraz ostatniego dnia miesiąca odprawiana jest o godz. 1800 Msza Święta zbiorowa za zmarłych (także w 30. dzień po śmierci).

 

  • Prawo Kanoniczne wymienia także osoby, którym należy odmówić pogrzebu. Są nimi apostaci, jawni grzesznicy, gdyby zachodziło publiczne zgorszenie, jeśli nie dali żadnych oznak pokuty (kan 1184).