Intencje, 19 marca 2017

Sobota – 18 marca 2017                                                                           Łk 15,1-3.11-32

    1730     Nieszpory Maryjne

    1800      W sobotni wieczór: 1. Za † matkę Helenę w 5. rocznicę śmierci , †† ojca Franciszka, teściów Mieczysława i Łucję, braci Jerzego i Wilhelma, siostrę Elżbietę i za dusze najbliższe wybawienia

           2. W intencji członków Ruchu Szensztackiego o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej


III Niedziela Wielkiego Postu– 19 marca 2017                    Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42

      700     Za † Ryszarda Socha, †† rodziców Józefa i Józefę Socha, Jana Dusińskiego, Jadwigę i Jana Kopackich, Jana Makuch oraz Rafała Chłopeckiego

      830     Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

      900     Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Władysława i Adelę, brata Jana, jego synów, siostrę Weronikę i szwagra Mariana o radość życia wiecznego dla nich

    1030     Ku czci św. Józefa w intencji mężczyzn i ojców naszej parafii

    1200     Z okazji 70. rocznicy urodzin Ireny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatki i całej rodziny

    1400     Msza Święta Trydencka

    1600     Różaniec Fatimski za młode pokolenie

    1715     Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

    1800     Za † męża ojca, dziadka i pradziadka Mariana, †† rodziców, teściów, pokrewieństwo z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące


Poniedziałek – 20 marca 2017 – św. Józefa, Oblubieńca NMP                Mt 1,16.18-21.24

      630     Za †† Stanisława, brata Józefa i rodziców Jana i Antoninę

      900     Za †† rodziców Marię i Stanisława Szumacher, Rozalię i Zofię Sutor, Piotra Szumacher i Krystynę Hruby

    1800   1. W intencji Joanny z okazji 43. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

           2. Za †† rodziców Paulinę i Józefa Gawliczek, brata Janusza, bratanka Jacka


Wtorek – 21 marca 2017                                                                                    Mt 18,21-35

      630 1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla syna Damiana z okazji 45. rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

            2. Do Miłosierdzia Bożego za † Józefa Karapuda w 5. rocznicę śmierci

      800     W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für die † Dorothea Borus sowie für alle †† Teilnehmer der deutschsprachigen Gottesdienste

    1800   1. Za †† rodziców Gertrudę i Leona Tomaszek

           2. Do Miłosierdzia Bożego za † męża, ojca Tadeusza Ciołek oraz za †† z rodziny


Środa – 22 marca 2017                                                                                                Mt 5,17-19

      630     Za †† rodziców Jolantę i Jana Tyszkiewicz i † Adama Zimałka

      900     Za † Franciszkę Karaszkiewicz w 4. rocznicę śmierci

    1800   1. Z okazji 70. rocznicy urodzin Władysławy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

           2. Do Miłosierdzia Bożego za † Józefa Garbas


Czwartek – 23 marca 2017                                                                                Łk 11,14-23

      630 1. Za † Waltraud Chluba w 1. rocznicę śmierci (od dzieci)

            2. Za † Alicję Sztuka (od nauczycieli SP 15)

    1630     Droga Krzyżowa dla dzieci

    1800   1. Do Bożej Opatrzności w intencji Gabrieli z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowa-niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

           2. Za †† rodziców Klarę i Emila, teściów Marię i Joachima oraz wszystkich †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące


Piątek – 24 marca 2017                                                                                      Mk 12,28-34

Rekolekcje Parafialne          „Nie-ludzka miłość Ojca”

      630     Msza z nauką rekolekcyjnąW intencji Parafian o błogosławieństwo na czas rekolekcji

      900     Msza z nauką rekolekcyjną 1. Do Miłosierdzia Bożego za †† syna Janusza Szczerba, męża Jana, rodziców z obu stron i wszystkich †† z rodziny

           2. Za † Grzegorza Kosińskiego (od przyjaciół z „Iskierki”)

               Droga Krzyżowa

    1045      Nauka rekolekcyjna dla dzieci z klas I – III

    1200      Nauka rekolekcyjna dla dzieci z klas IV - VI

    1500     Koronka do Bożego Miłosierdzia

               Adoracja Najświętszego Sakramentu

    1800       Msza z nauką rekolekcyjną1. Do Miłosierdzia Bożego i Matki Najświętszej za † ojca Alberta Baier w dniu jego urodzin oraz za † matkę Józefę Baier i †† z rodziny Sekuła

            2. Za †† męża Józefa i syna Mariusza Komsta, rodziców z obu stron i wszystkich †† z rodziny

                Droga Krzyżowa


Sobota – 25 marca 2017 – Zwiastowanie Pańskie                                             Łk 1,26-38

Rekolekcje Parafialne               „Maryja Pedagogiem”

Okazja do podjęcia Duchowej Adopcji Dzieci Poczętych

      630     Msza z nauką rekolekcyjną 1. Za †† Stanisławę Rzeźnicką, dziadków Wiktorię i Władysława Pelc, Janinę i Jana Rzeźniczak

            2. Za † męża Stanisława Trudzik, †† rodziców z obu stron, siostry Ritę i Józefę oraz pokrewieństwo

      900     Msza z nauką rekolekcyjną Za † Adolfa Śliwka (od sąsiadów z ul. Katowickiej 9)

    1630     Msza szkolna dla dzieci z SP wraz z rodzicami:W int. wszystkich rodzin naszej parafii

    1730     Nieszpory Maryjne

    1800      Msza z nauką rekolekcyjną 1. Za †† rodziców Gertrudę i Gerharda Kurzidim, siostrę Krystynę i brata Jerzego

           2. Za †† z rodziny Woronowskich, męża Bronisława, syna Krzysztofa i rodziców z obu stron

    1930      Wieczór Uwielbienia


IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare)– 26 marca 2017               Ef 5,8-14; J 9,1-41

Rekolekcje Parafialne          „Chrystus Skałą życia”

      700     Za †† rodziców Zofię i Macieja Liszka, syna Roberta i †† z rodziny

      830     Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

      900     Za † męża Henryka Kasza w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców Jana i Michalinę, trzech braci: Mieczysława, Stanisława, Stefana, siostrę Krystynę, teściów Ryszarda i Agnieszkę

    1030     W intencji rocznych dzieci: Karolina Mecner, Borys Raczek, Mikołaj Kiderys

    1200     W intencji Magdaleny w 40. rocznicę urodzin oraz syna Tomasza w 10. rocznicę urodzin z podziękowaniem Bogu w Trójcy Jedynemu i z prośbą o dalszą opiekę

    1645     Różaniec za młode pokolenie

    1715     Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

    1800     Za † męża Jana Kula w 5. rocznicę śmierci

    1900     Wieczór Filmowy – „Więcej niż fan”

W tym tygodniu modlimy się:o owocne przeżycie parafialnych rekolekcji wielkopostnych