Intencje 11 marca 2018

Sobota – 10 marca 2018 Łk 18,9-14

1730Nieszpory Maryjne

1800W sobotni wieczór: 1. Z okazji 55. rocznicy urodzin syna Stanisława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie

2.Za †† rodziców Franciszkę i Józefa Datta, Jadwigę i Alojzego Drygalskich, syna Jana Drygalskiego o zbawienie wieczne

3.Za † Jana Krupa w 30. dzień (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 13)


IV Niedziela Wielkiego Postu– 11 marca 2018 – Laetare

2 Krn 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; J 3,14-21

Rozpoczęcie Parafialnych Rekolekcji Wielkopostnych

  700Za †† rodziców Stefanię i Mieczysława Guła w 1. rocznicę śmierci

  830Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

  900Za †† rodziców Eugenię i Franciszka Jabłońskich, brata Józefa Jabłońskiego oraz dziadków

10301. Za † Cecylię Lenczyk w 5. rocznicę śmierci

2. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Jasnogórskiej w intencji Krystyny Wieczorek z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

1200Z okazji 85. rocznicy urodzin Lucyny Rubiś z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej na dalsze lata, dary Ducha Świętego dla całej rodziny

1600Nabożeństwo i spotkanie dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii Świętej oraz ich rodziców

1645Różaniec w intencji Ojca Świętego Franciszka w 5. rocznicę wyboru

1715Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

1800Za †† rodziców Marię i Dominika Gronowicz, męża Stanisława Jarno oraz za †† z rodzinyNauka rekolekcyjna


Poniedziałek – 12 marca 2018 J 4,43-54

Rekolekcje Parafialne – Msze Święte z homilią

  630Za †† męża Józefa Pierzchała, rodziców z obu stron i za †† z rodzin: Pierzchała, Zieliński i Piasecki

  900Za † matkę Annę w rocznicę śmierci, †† ojca Stanisława, męża Kazimierza, brata Władysława, teściów Marię i Józefa

Nauka rekolekcyjna

1500Koronka do Bożego Miłosierdzia (Adoracja do wieczornej Mszy Świętej, spowiedź)

18001.Za † matkę Lidię Petryszak w 11. rocznicę śmierci

2.Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Jadwigę i Alfreda Mucha oraz dziadków z obu stron   

Nauka rekolekcyjna


Wtorek – 13 marca 2018 J 5,1-16

Rekolekcje Parafialne – Msze Święte z homilią

  6301.Za † Kazimierza Bochenek (od kuzynki Elżbiety Pazgan z rodziną)

2.Do Miłosierdzia Bożego za † Krystynę Andrejko (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 24/17)

  800W języku niemieckim: Für † Hedwig Cisz, †† Eltern und Geschwister

  900W intencji starszych i chorych Parafian (z sakramentem namaszczenia chorych)

1500Koronka do Bożego Miłosierdzia (Adoracja do wieczornej Mszy Świętej, spowiedź)

18001.Do Bożej Opatrzności w intencji Marianny z okazji 80. rocznicy urodzin oraz w intencji wnuka Filipa z okazji 20. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

2.W intencji wszystkich Krystyn naszej parafii


Środa – 14 marca 2018 J 5,17-30

  630Za † ojca Aleksandra Żebrowskiego w 28. rocznicę śmierci, jego †† rodziców Jana i Barbarę, rodzeństwo: Marię, Wiktorię, Stanisława, Michała i Benedykta oraz mamę Marię

  900Za † siostrzeńca Krzysztofa w 4. rocznicę śmierci i † siostrę Sylwię

18001.Za † żonę Marię Woźniak w 2. rocznicę śmierci (od męża Tadeusza, córki Wioletty z mężem i syna Wojciecha z żoną)

2.Za † żonę Józefę w 8. rocznicę śmierci, †† rodziców Jana i Bronisławę Chmieleckich, teściów Edwarda i Marcjannę Laseckich oraz dusze w czyśćcu cierpiące


Czwartek – 15 marca 2018 J 5,31-47

  6301.W dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Gerarda

2.Za †† rodziców i teściów Annę i Pawła, Annę i Jana, braci Gintra i Augusta, siostrę Helenę i dusze w czyśćcu cierpiące

1630Droga Krzyżowa dla dzieci

1730Różaniec Rodziny Radia Maryja

18001.Za †† Edeltraudę i Teodora Kołodziej, córkę Renatę, męża Gwidona, zięcia Andrzeja, Adama Cyroń

2.Msza św. zbiorowa za zmarłych: 

- za † ErykęSzumbera w 3. rocznicę śmierci,

- za † Elżbietę Trybańską (od Stanisława Chrobak),

- za † męża, ojca i dziadka Henryka w kolejną rocznicę urodzin,

- za †† matkę Klarę, ojca Emila, rodzeństwo, teściów Marię i Joachima oraz wszystkich †† z rodziny Nowak i Smołka,

- za † Jadwigę Stuka w rocznicę śmierci, †† Józefę i Pawła Paszek w rocznicę śmierci,

- za † WładysławaSzwed w 1. rocznicę śmierci,

- za † siostręHalinę (w 30. dzień),

- za †† dziadków Zofię i Stanisława Getritz, rodziców Stanisławę i Jana, brata Jacka, Kard. Sylwestra Symbratowicza,

- za † Jana Cudejko w 1. rocznicę śmierci,

- do Miłosierdzia Bożego za † męża i ojca Stanisława w 9. rocznicę śmierci,

- za † syna Romana w 25. rocznicę śmierci oraz †† dziadków z obu stron,

- za † MarianaŁacina w rocznicę śmierci (od żony, córki Joanny z mężem, syna Łukasza z rodziną i siostry Reginy z rodziną),

- za † BarbaręJachimowską (w 30. dzień),

- za † Marię Mazur w 30. dzień (od sąsiadów z ulicy Chełmońskiego 25),

- za † Zygmunta Dziekan (od Rodziny oraz od dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników Technikum nr 1),

- za † Daniela Balcerek (w 30. dzień),

- za †† Walerię i Stanisława Wadowskich w rocznicę śmierci, †† z rodziny Wadowskich, Marię i Michała Kurasz, Franciszka Rydzio,

- za † Gabrielę Szot (od sąsiadów z ulicy Łąkowej 2c),

- za †† Stanisławę i Stanisława Stachowiczów,

- do Miłosierdzia Bożego za †† ojca Antoniego Krzikalla oraz teścia Józefa Czekalla w dniu ich urodzin;

- do Miłosierdzia Bożego za †† Cecylię Gonsior w rocznicę jej urodzin i za † męża Jerzego

- za † męża Zygmunta Żołneczko i za dusze w czyśćcu cierpiące


Piątek – 16 marca 2018 J 7,1-2.10.25-30

  630Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Jadwigę i Józefa Kral, brata Leona i dziadków

  900Do Bożej Opatrzności w dniu urodzin wnuka Łukasza, wnuczki Julii i syna Damiana oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 

  Droga Krzyżowa

1500Koronka do Bożego Miłosierdzia

18001.Do Bożej Opatrzności dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Romana z okazji kolejnej rocznicy urodzin i dla prawnuczka Jasia z okazji urodzin

2.Za † męża Jerzego i †† rodziców z obu stron

Droga Krzyżowa

z powodu rekolekcji na G. św. Anny nie będzie spotkania dla młodzieży


Sobota – 17 marca 2018 J 7,40-53

  6301.Dziękczynna w dniu 65. rocznicy urodzin Grażyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

2.Za † mamę Wandę w 3. rocznicę śmierci

1730Nieszpory Maryjne

1800W sobotni wieczór: 1. Za † Ryszarda Sochę w 1. rocznicę śmierci

2.Za † męża i ojca Jana Marcinek w 9. rocznicę śmierci, †† syna Franciszka, rodziców i dziadków z obu stron oraz †† z rodziny


V Niedziela Wielkiego Postu– 18 marca 2018 Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33

  700Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata

  830Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

  900Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Antoniny z okazji 84. rocznicy urodzin

1030Za tragicznie zmarłego męża Waldemara Wieczorek w 1. rocznice śmierci 

12001.Zbiorowa za jubilatów i solenizantów obchodzących swoje rocznice w tym miesiącu:

- Do Bożej Opatrzności w intencji mamy Antoniny z okazji 85. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatki i całej jej rodziny,

- Z okazji 40. rocznicy urodzin Rafała z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny,

- Z okazji urodzin syna Tymoteusza Łopatka oraz Krzysztofa z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

2.W intencji syna Stanisława Pata-Salomon w rocznicę urodzin o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz za † Mieczysława Salomon w 3 miesiąc po śmierci

1400Msza Święta w rycie nadzwyczajnym

1645Różaniec za młode pokolenie

1715Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

1800Za † żonę Kazimierę Kaproń, †† rodziców z obu stron i braci

W tym tygodniu modlimy się:o dobre, owocne przeżywanie Wielkiego Postu i czasu rekolekcji