Intencja 22-29 lipca 2018

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'file:///page2image18440'
There was a problem loading image 'file:///page2image18440'
There was a problem loading image 'file:///page3image18044'
There was a problem loading image 'file:///page3image18044'

Poniedziałek – 23 lipca 2018 – święto św. Brygidy, zakonnicy J 15,1-8
630 W intencji ks. Ireneusza z okazji urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki

Najświętszej (od Rycerstwa Niepokalanej)
1800 Za †† rodziców Annę i Mieczysława Strojny i dziadków z obu stron


Wtorek – 24 lipca 2018 – św. Kingi, dziewicy Mt 12,46-50 630 Do miłosierdzia Bożego w rocznicę urodzin za †† rodziców Ruth i Tadeusza Mizioch, † wuj-

ka Helmuta Horczyk i †† z rodziny
1800 Do miłosierdzia Bożego za †† rodziców Annę i Nikodema Bobryk, brata Jana Bobryk, † syna

Andrzeja Grabowskiego, teściów Eryka i Agnieszkę Grabowskich, pokrewieństwo z obu

stron i dusze w czyśćcu cierpiące 


Środa – 25 lipca 2018 – święto św. Jakuba, Apostoła Mt 20,20-28 630 Do Miłosierdzia Bożego za † męża i ojca Ernesta Wuttke i †† rodziców z obu stron

1800 Za † matkę Annę Weiner z okazji urodzin i za †† z pokrewieństwaCzwartek – 26 lipca 2018 – Uroczystość św. Anny, głównej patronki diecezji Mt 13,16-17 630 Do Bożej Opatrzności w intencji Jana z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem

za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
1800 Za † Elżbietę Koczy z 10. rocznicę śmierci oraz brata Rudolfa i rodziców z obu stron, aby

Bóg przyjął ich do swego Królestwa


Piątek – 27 lipca 2018 – św. Joachima, ojca NMP Mt 13,18-23 630 W intencji Anny z okazji imienin, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie

i Boże błogosławieństwo dla niej i syna Patryka
1400 Ślub: Marcin Drapikowski – Justyna Tkocz
1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia
1800 Za † męża Konrada w 15. r. śmierci, †† rodziców z obu stron, brata Henryka i pokrewieństwo


Sobota – 28 lipca 2018 Mt 13,24-30 630 Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Marię i Sergiusza Owerczuk, teściów Marię i Józefa

Kwiatkowskich, †† z rodziny Sawickich i dusze w czyśćcu cierpiące 1730 Nieszpory Maryjne

1800 W sobotni wieczór: Za † Władysława Gronowicza w 1. rocznicę śmierci


XVII Niedziela Zwykła – 29 lipca 2018 2 Krl 4,42-44; Ef 4,1-6; J 6,1-15 700 Dziękczynno-błagalna w intencji Aliny i Franciszka z okazji 45. rocznicy ślubu, o Boże błogo-

sławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla jubilatów i całej rodziny
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 W 3. rocznicę urodzin wnuczka Maksymiliana Leks o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

1030 W intencji rocznych dzieci: Emilia Maja Gzuk, Nina Szapert
1200 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa, za wstawiennictwem MBNP w intencji Macieja w 20.

rocznicę urodzin z prośbą o przemianę serca, łaskę wiary, dary Ducha Świętego i o zdrowie 1700 Różaniec za młode pokolenie
1730 Nieszpory niedzielne
1800 W intencji Lidii i Jarosława z okazji 25. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla nich i całej rodziny


Poniedziałek – 30 lipca 2018 Mt 13,31-35 630 Za †† żonę Halinę Górską, rodziców z obu stron: Genowefę i Jana, Paulinę i Bronisława,

brata Eugeniusza, Bogusławę, Krzysztofa oraz †† z rodziny Karolinę, Karola, Genowefę, Stanisławę, Jana, Franciszka, Zdzisława, Alfreda, Jarosławę, Tadeusza, Jana, Mariannę i du- sze w czyśćcu cierpiące

page2image18440

1800 Za † syna Marka, †† rodziców z obu stron, rodzeństwo Malwinę, Zofię i Tadeusza Wieliczko 


Wtorek – 31 lipca 2018 – św. Ignacego, kapłana Mt 13,36-43 630 Do Miłosierdzia Bożego w 4. rocznicę śmierci męża Józefa, rodziców z obu stron Machow-

skich, Koczy, całe pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 Msza Święta zbiorowa za zmarłych: do Miłosierdzia Bożego za † męża Jerzego Lamla,

dwóch braci, dwie siostry, rodziców z obu stron; za † Gotfryda Andrukiewicza w 5. roczni- cę śmierci, Helenę i Adama; za † Jerzego Ploszka w rocznicę urodzin i †† jego rodziców; za †† Urszulę Droździel, Romana Szczukiewicza, Marię Wrześniowską, oraz wszystkich †† z rodziny Szczukiewicz i Kacperski; za † męża Hieronima Dratwa, †† rodziców z obu stron, siostrę Dorotę, braci Alfonsa i Paula oraz dusze w czyśćcu cierpiące; za † Mariana Szlezin- ger (od lokatorów z ul. Katowickiej 11); za † Czesława Lolo; do Miłosierdzia Bożego za † Gabriela; za † męża Konrada w 15. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, brata Henry- ka i pokrewieństwo; za † Kazimierza Cempel (w 30. dzień); za † Mariana Zawisła w 1. rocz- nicę śmierci, † żonę Zofię Zawisła i †† z rodziny z obu stron; za † Jacka Krukowskiego (od współlokatorów z ul. Katowickiej 7); za †† Urszulę i Janusza Heider (w 30. dzień, od sąsia- dów z ul. Waryńskiego 5c); za † Leokadię Kunysz (od sąsiadów z ul. Katowickiej 23 i 23a); za † Waldemara Horny (w 30. dzień); za †† rodziców Janinę, Adama, Gertrudę i Teodora, †† rodzeństwo z obu stron Jana, Mieczysława, Janinę, Rudolfa, Magdalenę, Cecylię i †† z rodziny Halinę, Grzegorza Mielczarków i Ernestynę; za †† Mirosława Chlubę w I rocznicę śmierci, Helenę, Krystynę, Józefa Pietras, Marię, Elżbietę, Hildegardę, Jerzego Adelt, Stefa- nię Trompeta i dusze w czyśćcu cierpiące; za † Bogdana Ślusarczyka (od Marii i Aleksandry Sarnek); za dusze w czyśćcu cierpiące, aby dostąpiły Miłosierdzia Bożego


Środa – 1 sierpnia 2018 – św. Alfionsa Liguoriego, biskupa Mt 13,44-46 630 Za †† mamę Annę Siwek, ojca Franciszka, †† z rodziny Siwek i Janiczek i dusze w czyśćcu

1800 Do Bożej Opatrzności w 85. rocznicę urodzin Andrzeja z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilata i rodziny


I Czwartek miesiąca – 2 sierpnia 2018 Mt 13,47-53 630 Za † ks. Antoniego

1700 Godzina Święta, modlitwa Rycerstwa Niepokalanej

1800 O powołania kapłańskie, misyjne, zakonne oraz o zachowanie powołań oraz w int. LSO


I Piątek miesiąca – 3 sierpnia 2018 Mt 13,54-58 630 Do Miłosierdzia Bożego za †† męża Henryka w 15. rocznicę śmierci, rodziców, pokrewień-

stwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia, Adoracja do wieczornej Mszy Świętej 1730 Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 W intencji Parafian i wszystkich czcicieli NSPJ


I Sobota miesiąca – 4 sierpnia 2018 – św. Jana Marii Vianneya, kapłana Mt 14,1-12 630 Za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej w intencji członków Żywego Różańca

1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730 Nieszpory Maryjne
1800 Do Bożej Opatrzności w intencji Marii z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za

otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodzinyXVIII Niedziela Zwykła – 5 sierpnia 2018 Wj 16,2-15; Ef 4,20-24; J 6,24-35

700 830 900

1030 1200

1700 1730 1800

Za † Rafała Kisiel w 1. rocznicę śmierci

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

Z okazji 25. rocznicy urodzin Krzysztofa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie
Za † męża i ojca Bronisława Rudyszyn, †† rodziców z obu stron i brata Stanisława
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Hanna Harc, Karol Gajda, Olivia Front, Jakub Mecner, Antoni Wilk oraz za roczne dziecko Mateusza Folp

Różaniec za młode pokolenie
Nieszpory niedzielne
Za † żonę, matkę Elżbietę Ulańską w 7. rocznicę śmierci i †† z rodziny

page3image18044

W tym tygodniu modlimy się: o trzeźwość w narodzie