Intencje, 31 marca 2019

Intencje mszalne


Sobota – 30 marca 2019                                                                                                           Łk 18,9-14

     1730      Nieszpory Maryjne

     1800        W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Gertrudę i Gerharda Kurzidim, brata Jerzego i siostrę Krystynę

              2.W intencji rodziców Haliny i Janusza z okazji 60. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie


IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare)– 31 marca 2019

Joz 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; Łk 15,1-3.11-32

       700       Za † syna Kamila w 4. rocznicę śmierci

       830       Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

       900       Dziękczynna do Bożej Opatrzności w intencji Antoniny z okazji 85. rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia

                   Szkoła Liturgiczna: „Kolekta”

     1030      W intencji rocznych dzieci: Zofia Łacek, Malwina Konopka, Lena Kulik

     1200      Do Bożej Opatrzności z okazji 60. rocznicy urodzin Alicji, dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie

     1645      Różaniec za młode pokolenie

     1715      Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

     1800      Zbiorowa za zmarłych:

                 - Za † Franciszkę Karaszkiewicz,

                 - Za † Helmuta Bugla(od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 20),

                 - Do Miłosierdzia Bożego za † Józefa Szmit(od lokatorów z ulicy Katowickiej 15),

                 - Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Helenęi Wojciecha oraz Anielę i Augustyna,

                 - Za †† Antoninę Żurakw 5. rocznicę śmierci, Władysława Żurak, siostrę Kazimierę i teściów,

                 - Za † Wiesława Rudzkiego(w 30. dzień),

                 - Za † Erykę Niemiec(w 30. dzień),

                 - Za † Krzysztofa Świtała(od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 10),

                - Za †† dziadków Jadwigę i Kazimierza Michałowskich,

                 - Za † matkę Helenę Zaleską,

                 - Za † Jerzego Fryga(w 30. dzień),

                 - Za † Marię Bętkowskąw 18. rocznicę śmierci oraz †† rodziców Bętkowskich, Serafinów i rodzeństwo z obu stron,

                 - Za † mamę Bronisławę Kolorzw 1. rocznicę śmierci, † ojca Henryka i †† z rodziny,

                 - Za †† Mieczysława, Helenę, Zbigniewa Ciemiera, Marię, Kazimierza, Łukasza, Katarzynę, Janinę Majewicz, Jerzego, Jana, Alfredę, Mieczysława, Janinę Bacia, Józefa, Marię Fundytus, Jana, Marię Florek, Krystynę, Waltera Roj, Wojciecha, Karolinę, Katarzynę, Marka Gawłowskich, Marię, Józefa Kwiatkowskich, Zofię, Jana Frankowskich, Urszulę, Aleksandra Reszka, za wszystkich †† z rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące;

                 - Za † Józefa Krzysztofika(od rodziny Batko);

                 - Za † Halinę Hordejuk(od brata Jerzyka z żoną i rodziną)

                 - Za †† Henryka Dąbek, żonę Urszulę i pokrewieństwo; 

                 - Za † Stanisława Grąziowskiego(od sąsiadów z ul. Katowickiej 13);

                 - Za † Ewę Kucharczyk(od wujka Mieczysława z żoną);

     1900      Wieczór Filmowy – „Listy do Boga”


Poniedziałek – 1 kwietnia 2019                                                                                              J 4,43-54

       630      Za †† z rodziny Żwaka, Sczyrba, Cichoń i Korona

       900       Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla Aliny z okazji 83. rocznicy urodzin

     1800   1.W intencji Joanny w dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej i dary Ducha Świętego

              2.Za † Kazimierza Kostrzewskiego w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron


Wtorek – 2 kwietnia 2019                                                                                                        J 5,1-16

       630  1.Za † męża Karola, jego † siostrę Stanisławę i †† rodziców

               2.Za † Mariana Molęda (od Piotra i Lucyny Domagała)

       800       W języku niemieckim:Für verstorbene Luzi Koloczek

     1730      Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej

     1800   1.Za † Annę Dastig i †† z rodziny Dastig i Morawiec

              2.Za † Adama Cycoń z okazji urodzin


Środa – 3 kwietnia 2019                                                                                                           J 5,17-30

       630       Za † ojca Ludwika, † matkę Marię, ich † syna Augusta i †† rodziców z obu stron

       900       Za †† Joannę i Mariana Łabiszak

     1800   1.Za † Jerzego Waliczek, †† rodziców i teściów z obu stron oraz †† z obu rodzin i za dusze w czyśćcu cierpiące

              2.Za † Erycha Wojtaszek w 2. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny


I Czwartek miesiąca – 4 kwietnia 2019                                                                                J 5,31-47

       630  1.Z okazji 60. rocznicy urodzin Ewy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi Niepokalanej i zdrowie

               2.Za † ojca Karola

     1630      Szkolna:Do Bożej Opatrzności w intencji syna Szymona z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego na czas nauki i w dalszym dorosłym życiu

     1730      Godzina Święta

     1800   1.O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”)oraz w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza

              2.Do Bożej Opatrzności w intencji Bronisławy z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatki i całej jej rodziny


I Piątek miesiąca – 5 kwietnia 2019                                                              J 7,1-2.10.25-30

       630      Za † syna Grzegorza w 20. rocznicę śmierci

       900       Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Marię i Edwarda Świątek, brata Janusza, syna Wojciecha Polak i dziadków z obu stron

                   Droga Krzyżowa

     1500      Koronka do Bożego Miłosierdzia, Adoracja do wieczornej Mszy

     1730      Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

     1800   1.W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

               2.Do Miłosierdzia Bożego za † męża i ojca Wilhelma, †† rodziców z obu stron i pokrewieństwo

                   Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży


I Sobota miesiąca – 6 kwietnia 2019                                                                         J 7,40-53

       630  1.Za wstawiennictwem Matki Boskiej Różańcowej w intencji członków Żywego Różańca i wszystkich modlitewnych wspólnot Maryjnych

               2.W kolejną rocznicę ślubu Józefa i Grażyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej i zdrowie w rodzinie

     1600      Adoracja Najświętszego Sakramentu

     1730      Nieszpory Maryjne

     1800        W sobotni wieczór: 1. Za † Helenę Kubielas w 3. rocznicę śmierci, †† Antoniego, Stanisława Kubielas i męża Józefa Mazur

              2.Za † matkę Ernestynę Mandera, jej † męża Joachima oraz †† pokrewieństwo z obu stron


V Niedziela Wielkiego Postu – 7 kwietnia 2019                 Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11

       700      Za †† matkę Pelagię i ojca Filipa Kowalczyków, matkę Barbarę i ojca Mikołaja Rydzak oraz za †† z obu stron

       830      Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

       900      Za † Stefanię Januszewską w rocznicę śmierci

                   Szkoła Liturgiczna: „Liturgia Słowa”

     1030      Za †† rodziców Annę i Leona Pieniuta, †† rodzeństwo oraz † matkę Bronisławę Ziętek

     1200      W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Emilia Anna Gocyła, Łukasz Krzysztof Łukoszek, Franciszek Wiesław Jacak, Agata Maria Fizek, Kamila Pola Pikuła, Błażej Krzysztof Besz, Amelia Luiza Kuśmierska

     1645      Różaniec za młode pokolenie

     1715      Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

     1800      Do Bożej Opatrzności z okazji 60. rocznicy urodzin Urszuli z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla jubilatki i całej rodziny

W tym tygodniu modlimy się: w intencji lekarzy i pracowników humanitarnych posługujących na obszarach wojennych (Intencja papieska)