Intencje, 24 listopada 2019

Intencje mszalne

 


Sobota – 23 listopada 2019                                                                                                     Łk 20,27-40

     1715      Nieszpory Maryjne

     1800        W sobotni wieczór: 1. W intencji Liturgicznej Służby Ołtarza o Bożebłogosławieństwo, a zwłaszcza kandydatów podejmujących się służby ministranckiej

              2. Za † Dorotę Lewosińską o dar życia wiecznego i za dusze w czyśćcu cierpiące

              3. Do Miłosierdzia Bożego za †† zięcia Leszka Szewczyka w 13. r. śmierci, męża Tadeusza, brata Edwarda, rodziców, teściów, dziadków z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

     1900      Wieczór Filmowy – „Boska interwencja”


Niedziela – 24 listopada 2019 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43

       700      Do Miłosierdzia Bożego za † Zbigniewa Kikina w 4.rocznicę śmierci, †† rodziców Marię i Jana, brata Władysława oraz wszystkich †† z rodziny

       830      Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

       900  1. Do Miłosierdzia Bożego za † męża Jana Ujec w 8. rocznicę śmierci, †† rodziców oraz wszystkich †† z rodziny Ujec i † Bronisławę Sosna

              2. W intencji Tomasza o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego, aby Bóg miał go zawsze w swojej opiece

                   Szkoła Liturgiczna – Wyznanie wiary

     1030      W intencji rocznych dzieci: Mikołaj Marcin Ulański, Borys Rajmund Krupa

     1200      Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy oraz ich rodzin

     1700      Różaniec za młode pokolenie

     1730      Nieszpory niedzielne ku czci Chrystusa Króla z odnowieniem aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Króla

     1800      Za † Eugenię Niklewicz w 11. rocznicę śmierci


Poniedziałek –25 listopada 2019                                                                                           Łk 21,1-4

       630      Za † Franciszka Jandutkin w 30. dzień po śmierci

       900       Z okazji 83. rocznicy urodzin Genowefy Drygalskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

     1800   1. Do Miłosierdzia Bożego za †† syna Romana, ojca Jana, dziadków, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

              2. Do Miłosierdzia Bożego za † Krzysztofa Kalatę w 16. rocznicę śmierci

     1840      Celebracja (nabożeństwo) dla kandydatów do bierzmowania z klas 2 i 3


Wtorek – 26 listopada 2019                                                                                                    Łk 21,5-11

       630      Za † Piotra Sitko w 7. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, Darka Węgierskiego, Eugeniusza Grzegorzek oraz wszystkich †† z rodziny

       800       W języku niemieckim: Für verstorbenen Ehemann, Valter und Groẞvater Heinz Joachim Mateja, verstorbene Eltern Johann und Pauline, Brüder Walter und Herbert

     1800   1. Do Miłosierdzia Bożego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin w 10. rocznicę śmierci, †† dziadków, rodzeństwo i pokrewieństwo Gogolin i Kuwka i dusze w czyśćcu cierpiące

              2. Za †† rodziców Marię i Kazimierza Orzechowskich oraz za †† z rodziny


Środa – 27 listopada 2019                                                                                                       Łk 21,12-19

       630       Za † Mariana Molęda (od Katarzyny i Pawła Rogacz)

       900       Za †† syna Damiana Opolony, dwóch mężów Franciszka i Stefana, rodziców, teściów, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

     1800   1. Za † męża i ojca Kazimierza, rodziców z obu stron, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

              2. Za † ojca Michała Piskorowskiego w 15. rocznicę śmierci, wszystkich †† z rodzin Piskorowskich i Razik

                   Adoracja Najświętszego Sakramentu


Czwartek – 28 listopada 2019                                                                                                 Łk 21,20-28

       630  1. Za † Dariusza Grębskiego (od Anny i Roberta Śliwowskich)

              2. Za † Anielę Wysopal (od Ludwiki Ryś)

     1630      „Warsztaty” dla dzieci z uczestnictwa we Mszy Świętej

     1700      Spowiedź dla dzieci

     1800   1. W intencji Marii Zdrzałek w 77. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków

              2. Za † Henryka Michalczyka i jego żonę Zofię


Piątek – 29 listopada 2019                                                                                                       Łk 21,29-33

       630      Za † Dariusza Grębskiego (od Krystyny Żarnowskiej)

       900       Za †† rodziców Agnieszkę i Wojciecha Simków oraz wszystkich †† z pokrewieństwa

     1500      Koronka do Bożego Miłosierdzia

     1800   1. Z okazji 70. rocznicy urodzin męża i ojca Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla całej rodziny, a także w 1. rocznicę urodzin Viktorii o dalsze zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

              2. Do Miłosierdzia Bożego za † męża Zdzisława Kwiatkowskiego w 1. rocznicę śmierci (od żony, dzieci, wnuków i prawnuczka)

     1900      Spotkanie dla młodzieży


Sobota – 30 listopada 2019 – św. Andrzeja, Apostoła                                                    Mt 4,18-22

       630  1. Z okazji urodzin syna Andrzeja o opiekę Bożą dla niego i rodziny

              2. Za † żonę Iwonę Kawalec w 14. rocznicę śmierci, †† dziadków Grabuńczyk i Kawalec, † Zbigniewa Skibę i †† z rodziny Fabińskich

     1730      Nieszpory Maryjne

     1800       W sobotni wieczór: 1. Za † Monikę Zawisz w rocznicę urodzin

              2. Msza św. zbiorowa za zmarłych: 

                 - Za † Stefana Matuszek, † córkę Michaelę;

                 - W 2. rocznicę śmierci Bożeny Żelazko, rodziców i dziadków z obu stron (od męża Ryszarda i synów Olgierda i Jarosława z rodzinami);

                 - Za † Władysława Margiczok w 1. rocznicę śmierci (od sąsiadów z ulicy Chełmońskiego 15);

                 - Za † Barbarę Koterba w 1. rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny;

                 - Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Helenę i Wojciecha oraz Anielę i Augustyna;

                 - Za † Marię Surmę w rocznicę śmierci;

                 - Do Miłosierdzia Bożego za † męża i ojca Władysława Margiczok w 1. rocznicę śmierci;

                 - Za †† rodziców Krystynę i Waltra Zając, siostrę Małgorzatę Sawina, brata Piotra Zając i Gintra Paruzel, chrzestnego Tadeusza Ekiert i Zenona Adamczewskiego;

                 - Za † Henryka Bulenda;

                 - Za † siostrę Anielę w 1. rocznicę śmierci, † męża Tadeusza, †† rodziców, braci i wszystkich †† z rodziny;

                 - Za † Krystynę Pospiszyl w 3. rocznicę śmierci i za † Mieczysława Pospiszyl;

                 - Za † Stefana Pasikowskiego w 30. dzień;

                 - Za † Hildegardę Kobylak w 30. dzień;

                 - Za † Wandę Potocką w 30. dzień;

                 - Za † Jerzego Kuzara w 30. dzień;

                 - Za † Dariusza Grębskiego w 30. dzień;

                 - Za † Irmgardę Mrosek w 30 dzień;

                 - Za †† rodziców Stanisławę i Juliana Lewkowicz, męża Stefana, braci Edmunda, Czesława i Jana, siostrę Marię, szwagra Szymona, bratową Stefanię, †† z rodzin Lewkowicz i Klimowicz;

                 - Za † Gabrielę Górską w 1. rocznicę śmierci;

                 - za † Jana Górkę (od pracowników zakładu „Herkules”)


I Niedziela Adwentu – 1 grudnia 2019                                  Iz 2,1-5; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44

       700      Do Bożej Opatrzności. podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla siostry Janiny

       830      Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

 od 900       w klasztorze Annuntiata Adwentowe skupienie dla kobiet

       900      Za †† rodziców Augustynę i Edwarda Kociołek w kolejną rocznicę śmierci oraz †† Edwarda i szwagra Stanisława

                   Szkoła Liturgiczna – modlitwa powszechna

     1030      Do Bożej Opatrzności z okazji 60. rocznicy urodzin Andrzeja z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie

     1200      W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Jan Edward Wołoszyn; Mia Dreimol, Tymoteusz Marcyniak, Natalia Adela Podolak

     1700      Różaniec za młode pokolenie

     1730      Nieszpory Adwentowe

     1800      Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo w całej rodzinie 

W tym tygodniu modlimy się: Za Liturgiczną Służbę Ołtarza