Intencje, 4 kwietnia 2021

Intencje mszalne


Wielka Sobota – 3 kwietnia 2021                                                                                          Mk 16,1-7

                           1500      Nowenna do Miłosierdzia Bożego 

     2000      Wigilia Paschalna 

              1. Dziękczynna za otrzymane dary i łaski, z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw i światło Ducha Świętego dla dzieci Adama, Magdy i Barbary z rodzinami

              2. Do Miłosierdzia Bożego za † siostrę Krystynę Panicz w 5. rocznicę śmierci

     2200        Wigilia Paschalna

              1. W intencji Parafian

              2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze dla Estery i Krzysztofa z okazji 20. rocznicy ślubu oraz dla całej rodziny


Niedziela Wielkanocna – 4 kwietnia 2021 – Zmartwychwstanie Pańskie

Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9

       700      W intencji Cecylii w 75. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, umocnienie wiary i miłość w całej rodzinie

       900      W 2. rocznicę urodzin wnuczki Łucji o Boże błogosławieństwo w rodzinie

     1030      Za † Jana Kołodziejczyka (od syna Romana z rodziną)

              2. W kaplicy pod kościołem dla dzieci W intencji Parafian

     1200      Z okazji 80. rocznicy urodzin Janiny przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla całej rodziny

     od 1400 do 1500 Obrzęd Komunii Świętej dla osób, które uczestniczyły we Mszy za pośrednictwem środków społecznego przekazu

     1500      Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz dodatkowa Msza Święta Za † mamę Czesławę Kobylnik oraz †† dziadków Salomeę i Jana o dar nieba

     1600      Dodatkowa Msza Święta Za † mamę Marię Skotnicką w 21. rocznicę śmierci, †† ciocię Jolantę Wojas, Brygidę Kozik, wujka Romana Skotnickiego, Barbarę i Jana Skotnickich

     1700      Dodatkowa Msza Święta O zdrowie dla dziecka Bianki Barbary

     1800      Za † męża Jerzego, †† rodziców i teściów, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

     1900      Adoracja i Różaniec za chorych, Służbę Zdrowia i o ustanie epidemii


Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 5 kwietnia 2021                                                Mt 28,8-15

       700       Z a † syna Grzegorza w 22. rocznicę śmierci

       900       Do Bożej Opatrzności w intencji Mirosława z okazji 60. rocznicy urodzin oraz syna Michała z okazji 35. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

     1030      W kolejną rocznicę ślubu Grażyny i Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie

              2. W kaplicy pod kościołem dla dzieci W intencji Parafian

     1200      W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Michalina Magdalena Zalewska, Nikodem Piotr Kaszta, Oskar Mikołajec, Hanna Pola Guterwil, Czesław Konrad Nieć, Borys Warda (po Mszy)

     od 1400 do 1500 Obrzęd Komunii Świętej dla osób, które uczestniczyły we Mszy za pośrednictwem środków społecznego przekazu

     1500      Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz dodatkowa Msza Święta Do Bożej Opatrzności z okazji 80. rocznicy urodzin Marianny Nowakowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Bożą opiekę i zdrowie

     1600      Dodatkowa Msza Święta Za † Krystynę Dapa w 30. dzień

     1700      Dodatkowa Msza Święta Za † Dorotę Kucia o dar życia wiecznego 

     1800      Do Miłosierdzia Bożego za † męża i ojca Wilhelma, †† rodziców z obu stron i pokrewieństwo

     1900      Adoracja i Różaniec za chorych, Służbę Zdrowia i o ustanie epidemii


Wtorek w Oktawie Wielkanocy – 6 kwietnia 2021                                                          J 20,11-18

       630  1. Za †† Helenę i Gintra Bindacz oraz za †† z rodziny

              2. Za † Ludwika Bromer

       800       W języku niemieckim: W intencji dziecka Franka i jego rodziców o zdrowie i błogosławieństwo Boże

                            1500      Nowenna do Miłosierdzia Bożego 

     1730  Adoracja i Różaniec za chorych, Służbę Zdrowia i o ustanie epidemii

     1800   1. W 30. rocznicę ślubu Czesława i Celiny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie

              2. Za † Annę Waniek w 4. rocznicę śmierci


Środa w Oktawie Wielkanocy – 7 kwietnia 2021                                                             Łk 24,13-35

       630      Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego za †† teściów Anielę i Michała, męża Stanisława, szwagra Michała, oraz Barbarę, Andrzeja, ciocię Bronisławę i wszystkich †† z rodziny

       900       Za †† rodziców Paulinę i Emila, brata Franciszka, siostrę Marię i Anielę, wszystkich †† z rodzin Alker i Mucha

                            1500      Nowenna do Miłosierdzia Bożego 

     1730       Adoracja i Różaniec za chorych, Służbę Zdrowia i o ustanie epidemii

     1800   1. Za † ojca Pawła Kozioł w 16. rocznicę śmierci

              2. Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Barbarę i Wojciecha Lechowicz, brata Józefa, bratową Agnieszkę, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące


Czwartek w Oktawie Wielkanocy – 8 kwietnia 2021                                                       Łk 24,35-48

       630  1. Do Trójcy Przenajświętszej przez wstawiennictwo NMP w 5. r. urodzin Jakuba Ciullo i o dary Ducha Świętego oraz błogosławieństwo Boże dla rodziców, dziadków i Darii

              2. Za † Czesławę Burda

                            1500      Nowenna do Miłosierdzia Bożego 

     1730       Adoracja i Różaniec za chorych, Służbę Zdrowia i o ustanie epidemii

     1800   1. Za † Jerzego Fryga w dniu urodzin

              2. Za †† rodziców Tadeusza, Michalinę, braci Zenona, Stanisława, Romana i Kazimierza o pokój duszy

Piątek w Oktawie Wielkanocy – 9 kwietnia 2021                                                            J 21,1-14

       630      Za †† matkę Helenę, syna Marka Wieliczko w 21. rocznicę śmierci

       900       Do Miłosierdzia Bożego za †† Julię Błaszczyk, Teresę Wilman, Marię Krzykała, kuzyna Gerarda Krzykała i wszystkich †† z rodziny oraz † Elżbietę Błaszczyk i jej męża Waltra

                           1500      Nowenna do Miłosierdzia Bożego 

     1730       Adoracja i Różaniec za chorych, Służbę Zdrowia i o ustanie epidemii

     1800   1. Do Bożej Opatrzności w intencji Edyty i Arkadiusza oraz dzieci z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo

              2. W intencji rodziny Molęda o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla żyjących oraz o radość życia wiecznego dla zmarłych


Sobota w Oktawie Wielkanocy – 10 kwietnia 2021                                                         Mk 16,9-15

       630  1. Za † syna Bronisława Mucha w 4. rocznicę śmierci (od rodziców)

              2. Za †† Józefa i Różę Cwik, siostry Agnieszkę i Otylię, brata Ferdynanda i dusze w czyśćcu cierpiące

     1500      Nowenna do Miłosierdzia Bożego 

     1700       Adoracja i Różaniec za chorych, Służbę Zdrowia i o ustanie epidemii

     1730      Nieszpory Maryjne

     1800        W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Edeltraudę i Teodora Kołodziej oraz dwie córki

              2. Za † Helenę Kubielas w 5. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny Antoniego, Stanisława Kubielas oraz Józefa Mazur

              3. W intencji Ojczyzny


II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego – 11 kwietnia 2021

Dz 4,32-35; 1 J 5,1-6; J 20,19-31

Uwaga: zmiana godzin Mszy Świętych dodatkowych. Z powodu nabożeństwa o 1500 Msza Święta dodatkowa o 1400.

       700      Za † Marka Wroza w 1. rocznicę śmierci oraz † męża i †† z rodziny

       830      Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

       900      O dary i owoce Ducha Świętego, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Niepokalanej dla Leonardy z okazji urodzin

     1030      Za †† rodziców Janinę i Zygmunta, Janinę i Stanisława, brata Janka, dziadków z obu stron oraz za całe †† pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

              2. W kaplicy pod kościołem dla dzieci W intencji Parafian

     1200      Do Bożej Opatrzności w intencji Kazimierza w 70. rocznicę urodzin z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

     1400      Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Bożej Jasnogórskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski

     1500      Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 

     1600      Dodatkowa Msza Święta Do Bożej Opatrzności w intencji Danieli i Andrzeja Izbickich z okazji 50. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatów i całej rodziny

                   (do modlitwy wiernych: za †† Janinę i Jana Knap, teściów Janinę Michała Izbickich i wszystkich †† z rodziny)

     1700      Dodatkowa Msza Święta W intencji Karola Palucha z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego oraz o pomyślne zdanie matury

     1800      W intencji Danuty i Michała w 55. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata wspólnego życia oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

     1900      Adoracja i Różaniec za chorych, Służbę Zdrowia i o ustanie epidemii

W tym tygodniu modlimy się: o błogosławione owoce Świąt Paschalnych