Intencje, 27 lutego 2022

Intencje mszalne


Sobota – 26 lutego 2022                                                                                                           Mk 10,13-16

     1700      Różaniec o pokój na świecie

     1730      Nieszpory Maryjne

     1800       W sobotni wieczór: Do Bożej Opatrzności w intencji Elżbiety i Jana z okazji 45. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata dla całej rodziny, a dla zmarłych o dar życia wiecznego


VIII Niedziela Zwykła – 27 lutego 2022                     Syr 27,4-7; 1 Kor 15,54b-58; Łk 6,39-45

       700      W intencji Marcina w dniu urodzin

       830      Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

       900      W intencji emerytów, rencistów, funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Raciborzu oraz za †† pracowników

     1030      W intencji rocznych dzieci: Agnieszka Auguścik, Agata Lasak, Karol Cyfka, Matylda Adaszyńska-Nawłoka, Jagoda Maria Florek

              2. w kaplicy pod kościołem dla dzieci: W intencji Parafian

     1200  1. Msza Święta pontyfikalna w intencji Ojczyzny oraz za zmarłych, którzy oddali życia za jej wolność, suwerenność i niepodległość

              2. Za †† matkę Ludwikę, ojca Czesława, †† z rodziny Kampików oraz wszystkich †† z rodziny

     1500      Adoracja Najświętszego Sakramentu

     1700      Różaniec o pokój na świecie

     1730      Nieszpory niedzielne

     1800  1. Za †† Izydora Niestrój, żonę Joannę, siostrę Agnieszkę, brata Franciszka i †† z pokrewieństwa

              2. Do Bożej Opatrzności w intencji Pawła z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie


Poniedziałek – 28 lutego 2022                                                                                                Mk 10,17-27

       630      Za †† rodziców Urszulę Droździel i Romana Szczukiewicza oraz dziadków z obu stron Kacperski-Szczukiewicz

                   Adoracja Najświętszego Sakramentu

       900       Dziękując Bogu za zdrowie wnuka Marcela, prosząc o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo

                   Adoracja Najświętszego Sakramentu

     1730      Różaniec o pokój na świecie

     1800   1. Za † męża Jerzego Doleżych z okazji 70. rocznicy ziemskich urodzin, †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

              2. Zbiorowa za zmarłych:

                 - Do Miłosierdzia Bożego za † matkę Annę w rocznicę ziemskich urodzin, †† z rodziny Brauner, Brudnowskich, Błania, Pierchała oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

                 - Za † Michała Rokickiego (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36);

                 - Do Miłosierdzia Bożego za † Helenę Klima (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 21);

                 - Za † Bogusława Kostrzewa w 30. dzień;

                 - Za † Leszka Popek (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 26);

                 - Za †† rodziców Reginę i Henryka Kalemba, Jadwigę i Reinholda Müller, siostrę Beatę, ciotkę Dorotę, dziadków z obu stron, rodziców chrzestnych i pokrewieństwo;

                 - Za † Krystynę Warkocz (od współpracowników córki Teresy);

                 - Za † Jadwigę Palczewską w 30. dzień;

                 - Za †† Bogumiła Norberciaka, Tadeusza Matusiaka, Bernarda Gureckiego, siostrę Antonię w 30. dzień;

                 - Za † Krystynę Warkocz (od koleżanek);

                 - Za †† Reinholda, Jadwigę, Beatę Miler, chrzestną Paulinę Kubek, Annę i Teofila Depta, Jerzego Winciorek, Zdzisława Marcinko, Piotra Kikinder;

                 - Za † Gintra Gortol (od sąsiadów);

                 - Za †† dziadków Albinę i Jerzego, ciocię Jadwigę, †† z rodziny Kunik 


Wtorek – 1 marca 2022                                                                                                            Mk 10,28-31

       630  1. Dziękczynna w intencji Mateusza z okazji kolejnej rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie oraz opiekę Matki Najświętszej i Anioła Stróża

              2. Za † męża Ludwika w 2. rocznicę śmierci ora za †† rodziców, braci i siostry

       800       W języku niemieckim: Zum barmherzigen Herzen Jesu für verstorbenen Karol, Dieter und Margarete Mucha, sowie verstorbene Lidia und Tante Ema

                   Adoracja Najświętszego Sakramentu

     1730      Różaniec o pokój na świecie

     1800   1. Za † Albina Rudzińskiego

              2. Do Miłosierdzia Bożego w 80. rocznicę urodzin, dziękując za łaski, prosząc o zdrowie dla dzieci oraz za †† rodziców, siostrę, brata i dusze w czyśćcu cierpiące

              3. Do Bożej Opatrzności w intencji Michała z okazji 18. rocznicy urodzin o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże


Środa Popielcowa – 2 marca 2022                                                                             Mt 6,1-6.16-18

       630      Do Miłosierdzia Bożego za † mamę Helenę, zaginionego ojca Waltra, †† dziadków z obu stron

       900       Do Miłosierdzia Bożego za † mamę Annę Jasion w rocznicę śmierci, †† tatę Antoniego, wujka Ignacego, ciocie Janinę, Wiktorię, Stefanię, kuzynkę Krystynę, Adelę, Annę, Jerzego, Edwarda, Kazimierza Markowskich

     1630      szkolna: Za †† syna Romana, męża Jana, rodziców i rodzeństwo Indeka-Solich

     1730      Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej

     1800       Za † Krystynę Dapa w 1. rocznicę śmierci


I Czwartek miesiąca – 3 marca 2022                                                                                     Łk 9,22-25

       630  1. Za † matkę Stefanię Drab w 11. rocznicę śmierci, ojca Stanisława, siostry Irenę i Halinę, szwagra Alfreda i dusze w czyśćcu cierpiące o dar życia wiecznego

              2. Za † Danutę Myga o łaskę zbawienia i dar nieba (od wnuka Michała z rodziną)

     1700      Różaniec o pokój na świecie

     1730      Godzina Święta

     1800   1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza

              2. Za † Alicję Sztuka w 5. rocznicę śmierci


I Piątek miesiąca – 4 marca 2022 – św. Kazimierza, królewicza                                   J 15,9-17

       630      Za † Leszka Popek (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 26)

       900       Za †† rodziców Emilię i Wincentego Mrówka, rodzeństwo Marię, Janinę, Krystynę, Zofię, Józefa, szwagrów Józefa, Alojzego, Ignaca, Jana, Małgorzatę

                   Droga Krzyżowa

     1500      Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do wieczornej Mszy Świętej

     1700      Różaniec o pokój na świecie

     1730      Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

     1800   1. W intencji Parafian oraz wszystkich czcicieli NSPJ

              2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Frania Ilewicza z okazji 2. rocznicy urodzin

                   Droga Krzyżowa

     1900      Msza Święta młodzieżowa


I Sobota miesiąca – 5 marca 2022                                                                                         Łk 5,27-32

       630  1. Za wstawiennictwem MB Różańcowej w intencji członków Żywego Różańca i wszystkich Maryjnych Wspólnot Modlitewnych

              2. Za † Elżbietę Gadaj

     1700      Różaniec o pokój na świecie

     1730      Nieszpory Maryjne

     1800        W sobotni wieczór: 1. Za † męża i ojca Jerzego Fryga w 3.rocznicę śmierci

              2. Za †† rodziców Helenę i Franciszka, Łucję i Mieczysława, męża Jana, braci Jerzego i Wilhelma, siostrę Elżbietę i dusze w czyśćcu cierpiące


I Niedziela Wielkiego Postu – 6 marca 2022                       Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13

       700      Za †† z rodzin Benek i Kasza

       830      Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

       900      Za † Bronisława Katolika i †† z rodziny

     1030      Za rodzinę Srokol o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie

              2. w kaplicy pod kościołem dla dzieci: 

     1200      W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Igor Szymiczek, Paulina Anna Żurek

     1645      Różaniec o pokój na świecie

     1715      Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

     1800      Za † Mariana Łacina w 6. rocznicę śmierci (od żony Marii, córki Joanny z mężem, syna Łukasza z rodziną)

W tym tygodniu modlimy się: o pokój na świecie