Intencje, 12 czerwca 2022

Intencje mszalne


Sobota – 11 czerwca 2022 – św. Barnaby Apostoła                                                         Mt 10,7-13

     1730      Nieszpory Maryjne

     1800        W sobotni wieczór: 1. Za †† męża i ojca Tadeusza Rudakiewicza w 14. rocznicę śmierci, brata Edwarda, zięcia Leszka, rodziców, teściów, dziadków z obu stron

              2. Do Miłosierdzia Bożego za †† Annę i Jana Makulik, Agnieszkę i Wilhelma Gebauer, Annę i Kazimierza Cempel, Marię Cempel, Stanisława i Józefa Przybyła oraz dusze w czyśćcu cierpiące


Niedziela – 12 czerwca 2022 – Najświętszej Trójcy                       Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15

       700      Za † Franciszka Niklewicza w 5. rocznicę śmierci

       830      Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

       900      Za † ojca Józefa Krężla w 22. rocznicę śmierci

     1030      Z okazji 80. rocznicy urodzin Gintra i z okazji 57. rocznicy ślubu Gintra i Adeli Marcol z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla całej rodziny

                   Msza Święta z udziałem Zespołów Folklorystycznych m. in. z Ukrainy, Litwy, Macedonii, Bułgarii – po Mszy krótkie występy przed kościołem

                   W kaplicy pod kościołem dla dzieci: Za + Jerzego Mosor

     1200      W intencji Bogusława Nowakowskiego z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata

     1700      Różaniec o pokój na Ukrainie

     1730      Nieszpory niedzielne

     1800      Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 35. rocznicy ślubu Haliny i Józefa Langer i 70. rocznicy urodzin Haliny z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej


Poniedziałek – 13 czerwca 2022 – św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

Mt 5,38-42

       630      Za † Marię Rychlik (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 26)

       900       Za †† rodziców Józefa i Marię Król, braci Mariana i Bolesława, siostrę Zofię, szwagra Franciszka, Urszulę i Adika oraz Adama Kyrcz

     1800   1. Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Annę i Antoniego, brata Waleriana Pakosza i za dusze w czyśćcu cierpiące

              2. Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Hildegardę i Wiktora Kesler oraz za Ryszarda i Sebastiana Hołyk

              3. Za †† ojców Władysława i Tadeusza                                            Nabożeństwo ku czci NSPJ


Wtorek – 14 czerwca 2022 – bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika                   Mt 5,43-48

       630  1. Do Bożej Opatrzności w 70. rocznicę urodzin Barbary z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla solenizantki i całej rodziny

              2. Za †† rodziców Michalinę i Aleksandra, braci Wacława i Józefa, siostrę Irenę Piaseckich, syna Ireneusza oraz wnuczkę Barbarę Szabałowskich

       800       W języku niemieckim: Für † Gerhard Czepelka, † Schwester Anna, †† Eltern und Schwiegereltern

     1800   1. Za †† dwóch mężów Franciszka i Józefa, † matkę, poległego ojca, †† dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące

              2. Za †† rodziców Zofię i Karola Zgrzendek, braci Ernesta, Alberta, Pawła i Józefa oraz pokrewieństwo                                                           Nabożeństwo ku czci NSPJ


Środa – 15 czerwca 2022                                                                                              Mt 6,1-6.16-18

       630      Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Janinę i Karola Bruch, brata i bratową Henryka i Irenę, brata Bronisława i Janinę, siostrę Jadwigę Bortel, szwagra Jerzego, Bronisławę Chałupka, Tadeusza Bruch, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

       900       Dziękczynna z okazji 80. rocznicy urodzin Anieli, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia

     1800   1. Za †† teściów Ernestynę i Stanisława Marko, szwagra Józefa

              2. Zbiorowa za zmarłych:

                 - Za †† rodziców Rozalię o Kryspina, ojca Janusza i wszystkich †† z rodzin;

                 - Za † córkę Magdalenę Salwiczek w 5. rocznicę śmierci (od rodziców);

                 - Za † Jana Posmyk w rocznicę śmierci;

                 - Za † Karola Czogała i wszystkich †† z ulicy Katowickiej 11;

                 - Za † Barbarę Górną (od lokatorów z ulicy Katowickiej 15);

                 - Za † Helenę Szarecką w 1. rocznicę śmierci (od rodziny);

                 - Za † Krystynę Wieliczko (od lokatorów z ulicy Katowickiej 15);

                 - Za †† Franciszkę i Władysława Kopytyńskich oraz Martę i Piotra Hipnarowicz;

                 - Za †† żonę Halinę Staniszewską, matkę Natalię, ojca Edwarda, siostry Genowefę, Helenę, Stefanię, braci Jana i Stanisława, teściów Władysławę i Eugeniusza (od męża Tadeusza);

                 - Za † Cecylię Solich w 30. dzień;

                 - Za †† rodziców Michalinę, Szczepana, Marię, Henryka, †† z rodzeństwa oraz †† z rodziny;

                 - Za †† rodziców Marię i Jana, brata Władysława, kuzynkę Marię, dziadków i †† z rodziny Szumilas;

                 - Za † Ryszarda Stabika (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 32);

                 - Za † Helenę Oświęcimka;

                 - Za † ojca Józefa Langa;                                                                    Nabożeństwo ku czci NSPJ


Czwartek – 16 czerwca 2022 – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

Rdz 14,18-20; 1 Kor 11,23-26; Łk 9,11b-17

       700      W intencji siostrzeńca ks. Marka Kurzydłowskiego w 4. rocznicę święceń kapłańskich z prośbą o Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej i zdrowie

       900       W intencji Parafian (po Mszy procesja do czterech ołtarzy)

     ok. 1130 (bezpośrednio po zakończeniu procesji) Do Bożej Opatrzności w intencji Mieczysława Surma z okazji 83. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia

     1730       Różaniec Koła Radia Maryja

     1800       Do Miłosierdzia Bożego za † Gerarda Sowa w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, siostrę Elżbietę, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące


Piątek – 17 czerwca 2022 – św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika            Mt 6,19-23

       630      Za † męża Jana Jakubczyka, †† rodziców i rodzeństwo

       900       Za † Czesławę, †† rodziców, brata i siostrę, szwagra Zdzisława

     1500      Koronka do Bożego Miłosierdzia

     1800       Msza wotywna o Bożym Miłosierdziu 1. Za † mamę Wandę w 6. rocznicę śmierci

              2. Do Miłosierdzia Bożego za †† babcię Annę, dziadka Władysława, ojca Mariana oraz †† z rodziny Antkiewiczów i Ratajczaków                            procesja Eucharystyczna


Sobota – 18 czerwca 2022                                                                                                       Mt 6,24-34

       630  1. Za † Eugeniusza Kolanko w 4. rocznicę śmierci, † Zbigniewa Zająca w 6. rocznicę śmierci i †† z pokrewieństwa

              2. Do Miłosierdzia Bożego za † koleżankę Barbarę Lineberg

     1730      Procesja Eucharystyczna

     1800        W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia Bożego za †† syna Andrzeja Grabowskiego w 9. rocznicę śmierci, męża Franciszka, teściów Agnieszkę i Eryka, rodziców Annę i Nikodema Bobryk, brata Jana, pokrewieństwo z obu stron

              2. Za † siostrę Akwilinę w 1. rocznicę śmierci, † siostrę Antonię 

     1930    Raciborski Wieczór Uwielbienia

     2000    W klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieży


XII Niedziela zwykła – 19 czerwca 2022                    Za 12,10-11;13,1; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24

       700      Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Alicję i Mariana, męża Mariana, teściów Cecylię i Zygmunta, dziadków i pokrewieństwo

       830      Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

       900      O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w intencji Agniszki i Pawła Meyer oraz ich dzieci Adrianny, Wiktora i Aleksandra

     1030      Za † Gienię Kuźnik w 6. rocznicę śmierci, †† z obu stron

                   W kaplicy pod kościołem dla dzieci: W intencji Parafian

     1200      Zbiorowa za jubilatów i solenizantów:

                 - Z okazji 60. rocznicy urodzin Jarosława o Boże błogosławieństwo i zdrowie;

                 - Dziękczynna w intencji Wiktorii Klein z okazji 18. rocznicy urodzin o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego;

                 - Do Bożej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wacławy Leśniak z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej;

                 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę nad rodziną;

                 - Do Bożej Opatrzności w dniu 50. rocznicy urodzin Henryka Dudacy prosząc o potrzebne łaski dla całej rodziny;

                 - W intencji Danuty i Andrzeja z okazji 50. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny oraz o zdrowie dla córki Jolanty;

                 - Z okazji urodzin Joanny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze oraz o dary Ducha Świętego;

                 - Dziękczynna w intencji Eweliny i Michała Serafin z okazji 10. rocznicy ślubu oraz w intencji Marty z okazji 7. rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie;

                 - W 40. rocznicę ślubu Tadeusza i Bernadety oraz 60. rocznicę urodzin Bernadety z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatów, dzieci i wnuków;

                 - W intencji Danuty z okazji 65. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla jubilatki oraz dzieci i ich rodzin;

                 - Do Bożej Opatrzności w intencji Małgorzaty i Romana Przegendza z okazji 24. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz dary Ducha Świętego dla ich dzieci Marty i Artura w rozeznaniu drogi życiowej, a także opiekę Matki Bożej dla mamy Marii Wołoszyn (od znajomych);

     1400      Msza Święta Trydencka

     1545      Różaniec Fatimski

     1730      Procesja Eucharystyczna

     1800      Do Miłosierdzia Bożego za †† Henryka Pielczyka w 6. rocznicę śmierci, ojca Szczepana, rodziców Renatę i Bolesława, Teodora Stanek, dziadków z obu stron i †† z rodziny

W tym tygodniu modlimy się: za ochrzczonych o wierność Eucharystii