Intencje, 11 października 2015

Sobota – 10 października 2015                                                                           Łk 11,27-28

    1715     Nabożeństwo różańcowe w intencji dzieci

    1800      W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Katarzynę i Kazimierza Żłobickich, †† trzech braci, siostrę, dwóch bratanków, † Wiesławę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

           2. Za † żonę Janinę Tantała w 21. rocznicę śmierci oraz w intencji Jana Tantała z okazji 90. rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia


XXVIII Niedziela zwykła– 11 października 2015      Mdr 7,7-11; Hbr 4,12-13; Mk 10,17-30

Niedziela Papieska

      700     Z okazji 70. rocznicy urodzin Marii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie za wstawiennictwem Matki Bożej

      830     Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

      900     Do Bożej Opatrzności w 85. rocznicę urodzin Teodora z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie

    1030     Do Bożej Opatrzności w intencji Beaty z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowa-niem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

    1200  1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Najświętszej w intencji Zofii i Stefana Kluger z okazji 30. rocznicy ślubu z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata wspólnego życia

           2. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II w intencji nauczycieli, pracowników administracyjnych i uczniów Gimnazjum nr 5, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

    1630     Nabożeństwo dla rodziców i dzieci przygotowujących się spowiedzi i Komunii Świętej z poświęceniem różańców

    1715     Nabożeństwo różańcowe w intencji przygotowań do Światowych Dni Młodzieży

    1800     Do Bożej Opatrzności w intencji Urszuli i Andrzeja z okazji 30. rocznicy ślubu, Joanny i Sławomira z okazji 5. rocznicy ślubu, Eweliny i Andrzeja w 3. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i wnuków


Poniedziałek – 12 października 2015                                                                 Łk 11,29-32

      630     Za † Bolesława Kuropatwa w 5. rocznicę śmierci i †† pokrewieństwo z obu stron

      700     Do Miłosierdzia Bożego za † syna Rafała, †† rodziców Łucję i Eryka, siostrę Monikę oraz teściową Rutę o radość życia wiecznego

    1800   1. W intencji ks. Bogdana Kicingera z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo i zdrowie (Msza ofiarowana od Róż Różańcowych)

           2. Dziękczynna z okazji 30. rocznicy ślubu Grażyny i Zbigniewa o Boże błogosławieństwo w rodzinie

           3. Za †† rodziców Łucję i Karola Wallach, Jadwigę i Joachima Białdyga

               Nabożeństwo różańcowe


Wtorek – 13 października 2015 – bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana           Łk 11,37-41

      630     Za † ojca Piotra Kowalczyk w 30. rocznicę śmierci, †† matkę Zofię, brata Jana oraz wszystkich †† z rodziny Kowalczyk i Malasiewicz

      800     W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Magdalene und Alois Jaskulla, Eltern beiderseits, sowie Geschwister: Marie, Stefanie und Willibald

      900     Za †† Weronikę, Jana i Bolesława Szeremet oraz za †† Ilinę i Jana Goszko

    1800   1. Za † Jadwigę Daniel z okazji urodzin

           2. Za † Jerzego Taszka w 20. rocznicę śmierci                          Nabożeństwo różańcowe


Środa – 14 października 2015                                                                            Łk 11,42-46

      630     Za † kapłana Filipa Wollnik w 9. rocznicę śmierci, †† siostrę Marię, rodziców i rodzeństwo

      700     Za † Kazimierę Bobko w 3. rocznicę śmierci

    1715     Nabożeństwo różańcowe

    1800   1. Za † syna Romana w 15. rocznicę śmierci

           2. W intencji Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dalsze zdrowie, za †† rodziców, męża Konstantego o zbawienie wieczne


Czwartek – 15 października 2015 – św. Teresy od Jezusa, dziewicy                  Łk 11,47-54

Duchowe Przygotowanie do Jubileuszu 80-lecia Kościoła

„Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie” Dz 2,42

      630     Za †† Władysława i Antoninę oraz †† z rodzin Urban, Stryjewskich, Zapart i Pałka

      700     Za †† Fridolina Bugla, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące

    1715     Nabożeństwo różańcowe w intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci

    1800       Msza Święta z homilią 1. Za † Marię Mitko, † męża Apolinarego i wszystkich †† z rodziny

           2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: do Miłosierdzia Bożego w 10. rocznicę śmierci męża Stefana Nowakowskiego oraz †† rodziców z obu stron, brata Romualda Żukowskiego, szwagra Jana Majer i †† z rodziny Radziejewskich, za † Aurelię Chęć (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 9), za † Agnes Gawęcką (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 9), za †† rodziców Zofię i Norberta Hmielorz w 7. rocznicę śmierci, teściów z obu stron i pokrewieństwo, za † Czesława Kociołek, †† Karolinę i Józefa Rusin, za † Jana Bachryj w rocznicę śmierci oraz † Julię Bachryj i †† z rodziny, za † Rozwitę Grabowską w 6. rocznicę śmierci, za † Kazimierza Gurda (od lokatorów z ulicy Katowickiej 5/5a), za † Jadwigę Wróblewską (w 30. dzień), za † Danielę Napora (w 30. dzień) oraz za † Henryka Napora, †† rodziców z obu stron i †† z rodziny, za † Maksymiliana Nowak (w 30. dzień), za † Ryszarda Orłowskiego (w 30. dzień), za † Konrada Benek (od pracowników SP 15), za † Annę Gawłowską (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 14), za † Ryszarda Ligęza (w 30. dzień), za † męża Adama Macheta, †† rodziców Jana i Annę Kurek, brata i bratową Kurek, teściów z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące, za †† męża Stefana Kosma, ojca Gerarda, teścia Eryka, teściową Rozalię, dwóch szwagrów i szwagierkę, za † Mieczysława Dziubę, i †† rodziców, za †† syna Tadeusza, rodziców Piotra i Józefę, braci Zygmunta i Zenona, siostrę Irenę, jej męża Stanisława i syna Janusza, za † Władysławę Chylińską (w 30. dzień), za † męża Ryszarda w 3. rocznicę śmierci, †† z rodziny Żelichowskich, Blaszczyk, Czerwoniak, Lenartowskich, Ludwig, Ploszka, za † Piotra Gajosa (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 32), za † męża Mariana Kilian (w 30. dzień), za † Mariannę Wojtyla w 1. rocznicę śmierci oraz za † męża Mariana Wojtyla, za †† matki Klarę Krzykała i Gertrudę Czekała z okazji rocznic ich urodzin oraz za wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące; za † męża Czesława Burban w 9. rocznicę śmierci i †† z rodziny; za † Mieczysława Rychlika (w 30. dzień); za †† matkę Gertrudę Zaczek, brata Karola Zaczek, babcię Karolinę Zaczek, † matkę i ojca Teresę i Józefa Komor oraz dusze w czyśćcu cierpiące

               Konferencja: „Trwali na Łamaniu Chleba”, ks. Maciej Skóra


Piątek – 16 października 2015 – św. Jadwigi Śląskiej, gł. patronki Śląska                Mk 3,31-35

      630     Za †† mamę Paulinę, córkę Kornelię, brata Franciszka, bratanka Karola oraz dusze w czyśćcu cierpiące

      900     Za † Henryka Cibis (od rodziny Opyrchał)

    1715     Nabożeństwo różańcowe w intencji ruchów i  wspólnot parafialnych

    1800         Msza Święta z homilią 1. Za †† rodziców Józefę i Franciszka Iwanickich, córkę Marię i rodziców z obu stron

           2. Za †† rodziców Kadzimierz

           3. W intencji Urszuli i Zbigniewa Ciepiel w 35-ą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla małżonków, ich dzieci i całej rodziny, a także o zdrowie z okazji zbliżających się imienin Urszuli i urodzin Zbigniewa

               Konferencja: „Trwali we wspólnocie”, ks. Mateusz Buczma


Sobota – 17 października 2015 – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa              Łk 12,8-12

      630     W intencji Krystyny i Waldemara w 55. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

      700     Za † Józefa w 22. rocznicę śmierci i † mamę Julię Olszewską w 6. rocznicę śmierci oraz za †† Helenę i Mariana Szczerba

    1715     Nabożeństwo różańcowe o duchową odnowę parafii

    1800       Msza Święta z homilią: 1. Do Bożej Opatrzności w intencji Ryszarda Król z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i łaski dla jubilata i jego rodziny

           2. Za † Beatę w 3. rocznicę śmierci i jej † ojca Reinolda

               Konferencja: „Trwali w modlitwie”, ks. Bogdan Rek

               Wieczór Uwielbienia – „Piąty Wyraz”


XXIX Niedziela zwykła– 18 października 2015         Iz 53,10-11; Hbr 4,14-16; Mk 10,35-45

Jubileusz 80-lecia Parafialnego Kościoła NSPJ

      700     Za † męża Jana w 7. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, wszystkich †† z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

      830     Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

      900     Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Edyty i Marka z okazji 20. rocznicy ślubu, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

    1030  1. Msza Święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Pawła Stobrawy dziękczynna w 80. rocznicę konsekracji naszego kościoła w intencji ofiarodawców i budowniczych, duszpasterzy pracujących w parafii, zmarłych proboszczów ks. Jana Posta, ks. Alojzego Jurczyka, wszystkich zmarłych i żyjących Parafian

           2. Do Bożej Opatrzności z okazji 45. rocznicy ślubu Krystyny i Jana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

    1200     W intencji Oleńki, Agnieszki, Joli i Tomka z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej

    1400     Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli tzw. Trydenckim

    1500      W Opolu w kościele seminaryjnym inauguracja Diecezjalnego Dzieła modlitwy za kapłanów

    1700     W Rudach Raciborskich koncert chóru Pueri Cantores z Bochni

    1600     Różaniec Fatimski

    1715     Nabożeństwo różańcowe w intencji kapłanów

    1800     Do Bożej Opatrzności w intencji wnuczki Joanny z okazji 8. rocznicy urodzin oraz wnuczki Natalii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziców i całej rodziny

    1900     Premiera filmu „Dzieje kościoła NSPJ”

W tym tygodniu modlimy się:o duchową odnowę naszej parafii