Intencje, 22 listopada 2015

Sobota – 21 listopada 2015 – Ofiarowanie NMP                                                          Łk 20,27-40

     1730       Nieszpory Maryjne

     1800        W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Marię i Jana Blana

              2.  Do Miłosierdzia Bożego za † zięcia Leszka Szewczyk w 9. rocznicę śmierci, †† brata Edwarda, męża Tadeusza, rodziców, teściów, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące


Niedziela – 22 listopada 2015 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Dn 7,13-14; Ap 1,5-8; J 18,33-37

       700       Do Bożej Opatrzności w intencji Ingi Ligęza w 80. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie

       830       Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

       900       Za †† rodziców Luizę i Alojzego Kadzimierz oraz Karola i Gertrudę Koza

     1030       W intencji Parafian

     1200       Ku czci św. Katarzyny w intencji wszystkich pracujących, emerytowanych i zmarłych kolejarzy

     1700       Różaniec za młode pokolenie

     1730       Nieszpory niedzielne

     1800       Za † żonę i matkę Eugenię Niklewicz w 7. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron


Poniedziałek – 23 listopada 2015                                                                       Łk 21,1-4

      630     Za † Zofię Bochenek (od Zofii Stanek z rodziną)

      700     W intencji Parafian

    1800   1. Do Miłosierdzia Bożego za † Józefa Garbas w 14. rocznicę śmierci

           2. Za †† Anielę i Stanisława Tarnowskich, † syna Antoniego i †† z rodziny


Wtorek – 24 listopada 2015 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy

Łk 21,5-11

      630     Za †† rodziców Bronisławę i Alfreda oraz dziadków z obu stron

      800     W języku niemieckim: Für verstorbene Anna Sollich

      900         Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Genowefy Drygalskiej w 79. rocznicę urodzin o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia dla całej rodziny

    1800   1. Za †† Katarzynę i Jana Madej w kolejną rocznicę śmierci

           2. Za †† Helenę i Józefa Rudnickich, Marię i Jana Rychlik i za †† z rodziny


Środa – 25 listopada 2015                                                                                  Łk 21,12-19

      630     W intencji Jana w 70. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia

      700     Za † Zofię Bochenek (od Danuty i Józefa Wojciechowskich)

    1800   1. Do Miłosierdzia Bożego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, za †† dziadków i pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

           2. Za †† męża i ojca Jana, trzech braci, siostrę, rodziców Indeka-Sollich, †† z pokrewieństwa i dobrodziejów

               Adoracja Najświętszego Sakramentu (Ruch Rodzin Nazaretańskich)


Czwartek – 26 listopada 2015                                                                            Łk 21,20-28

      630     Za †† rodziców z obu stron Józefa i Marię Lamla, Kazimierza i Marię Stepak oraz za † Krystynę

      700     Za † męża Piotra Sitko w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, †† Darka Węgierskiego, Eugeniusza Grzegorzyk i wszystkich †† krewnych

    1630     Szkolna: Za †† rodziców Walerię i Eliasza i †† z rodziny z obu stron

    1800   1. Za † żonę Iwonę Kawalec w 10. rocznicę śmierci oraz za † teścia Zbigniewa Skibę

           2. Za † męża i ojca Henryka Michalczyk i †† rodziców z obu stron


Piątek – 27 listopada 2015                                                                                 Łk 21,29-33

      630     Za zmarłych zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące

      900     W intencji Marii Zdrzałek w 73. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla dzieci z rodzinami

    1800   1. Do Miłosierdzia Bożego za † męża Jana Ujec w 4. rocznicę śmierci oraz za †† ojców z obu stron i szwagra Tadeusza

           2. Do Opatrzności Bożej w intencji Marii z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

    1900     Msza Święta młodzieżowa i spotkanie formacyjne przed Światowymi Dniami Młodzieży


Sobota – 28 listopada 2015                                                                                 Łk 21,34-36

      630     Za †† dziadków Martę i Franciszka oraz wujka Zygfryda

      700     Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Agnieszkę i Wojciecha Simków i wszystkich †† z rodziny

    1730     Nieszpory Maryjne

    1800       W sobotni wieczór: 1. Do Bożej Opatrzności z okazji 60. rocznicy urodzin Krystyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia

           2. Do Bożej Opatrzności z okazji 80. rocznicy urodzin Eugeniusza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia i zdrowie dla całej rodziny

    1930     Czuwanie dla dorosłych i Wieczór Uwielbienia


I Niedziela Adwentu– 29 listopada 2015 Jr 33,14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21,25-28.34-36

      700     Za † męża i ojca Jana, †† rodziców Irenę i Józefa oraz † ciocię Annę

      830     Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

      900     Za † Marka Maryszczak w rocznicę urodzin i w 1. rocznicę śmierci

    1030     W intencji rocznych dzieci (lub w intencji Parafian)

    1200     Za † Bronisławę Czekajło w 3. rocznicę śmierci oraz † męża Józefa, †† Józefa, Kazimierza, by dobry Bóg przyjął ich do swego Królestwa oraz za żyjącą rodzinę o Boże błogosławieństwo

    1700     Różaniec za młode pokolenie

    1730     Nieszpory niedzielne

    1800     Za † męża i ojca Kazimierza Baryckiego w 9. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, †† Alicję, Marię, Kyla i Leszka oraz za dusze potrzebujące modlitwy

W tym tygodniu modlimy się:za młode pokolenie