I Niedziela Adwentu, 3 grudnia 2017

Ewangelia św. Marka (13,33-37)

Czuwajcie

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie”.

każdy dzień

modlitwa brewiarzowa na każdy dzień

Lectio Divina

http://www.lectiodivina.pl