Niedziela Trójcy Świętej, 7 czerwca 2020

Ewangelia św. Jana (3,16-18)

Bóg posłał swego Syna aby świat został zbawiony

Jezus powiedział do Nikodema:
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zba­wiony.Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednoro­dzonego Syna Bożego”.
 

modlitwa brewiarzowa na każdy dzień

Lectio Divina

http://www.lectiodivina.pl