Ogłoszenia, 19 kwietnia 2020

- W tym tygodniu w kościele może przebywać do 80 osób.

- Prosimy, aby do Komunii Świętej w czasie Mszy podchodzić w sposób, który zapewnia odpowiedni dystans.

- Od 15.oo do 16.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu.

- O 20.3o Modlitwa Różańcowa o zaprzestanie epidemii, za chorych i Służbę Zdrowia

Ogłoszenia parafialne

·      Dzisiaj niedziela Miłosierdzia Bożego. O 1500 nabożeństwo. Ponieważ nadal obowiązuje ograniczenie do 5 osób, które mogą przebywać w kościele, zachęcamy do modlitwy w domach (transmisja z kościoła oraz w TV Trwam z Łagiewnik).

·      Dzisiaj będziemy udzielać Komunii Świętej w uproszczonym obrzędzie od godz. 1400 do 1700.

·      Ksiądz Biskup za pośrednictwem filmu zamieszczonego na stronie internetowej kieruje do słowo do wiernych.

·      Od jutra zmieniają się zasady uczestnictwa w nabożeństwach w kościele. Ponieważ nasz kościół ma powierzchnię ponad 1200 m2 w kościele będzie mogło przebywać około 80 osób. Pamiętajmy jednak, że nie oznacza to zakończenia epidemii dlatego prosimy o zachowanie jak największych odległości od siebie i zakrywanie ust i nosa. Dostępne są również: chór kościoła, kaplica za ołtarzem oraz kaplica dolna.

 

·      Wydaje się, że ta dopuszczalna ilość wiernych zaspokoi potrzeby w tygodniu. Natomiast jeśli chodzi o niedziele, to planujemy odprawić dodatkowe Msze po południu w godzinach 1400, 1500, 1600 i 1700. Ponieważ nie ma możliwości ustalenia kto kiedy przyjdzie, prosimy o skorzystanie z popołudniowych pór Mszy Świętych przez część parafian. Gdyby na którejś Mszy było zbyt dużo wiernych będziemy prosili o przyjście na późniejszą porę. Będzie także możliwość uczestnictwa na dworze (z zachowaniem bezpiecznych odległości). Niemniej ks. Biskup przypomina, że nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszach Świętych i możliwość uczestnictwa za pośrednictwem transmisji. Zachęcamy do tego osoby z podwyższonego ryzyka.

·      Codziennie od 1500 do 1600 będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu, a o 2030 Różaniec.

·      Przypominamy, że bierzmowania i I Komunie Święte są przeniesione na czas późniejszy (po wakacjach). Wstępnie (jeśli będzie to możliwe), to I Komunia w naszej parafii byłaby w 2 niedzielę września. Osoby dorosłe, które mają potrzebę przyjęcia bierzmowania wcześniej mogą zgłosić się do kancelarii.

·      Z uwagi na ograniczenia w sprawowaniu sakramentu pokuty nadal podstawową formą jest wzbudzenie aktu żalu doskonałego po gruntownym rachunku sumienia z postanowieniem wyspowiadania się gdy będzie to możliwe. Nie mniej jest możliwa prośba o spowiedź. Spowiadamy w zakrystii lub w kaplicy za ołtarzem.

·      Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”.

·      Za wszystkie ofiary, także te składane na konto parafialne, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

 

minionym tygodniu odeszli do Pana:

§  Marek Wroza, lat 52, zam. na ul. Waryńskiego

§  Sonia Oslislo, lat 86, zam. na ul. Ocickiej (pogrzeb w poniedziałek, 20 IV o 13.oo)

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.