Ogloszenia, 22 stycznia 2012

 

 

Kalendarium wydarzeń
III tydzień zwykły

•    Niedziela, 22 stycznia 2012
15.3o Koncerty kolęd

•    Poniedziałek, 23 stycznia 2012
19.oo Próba Scholi
    
•    Wtorek, 24 stycznia 2012
16.oo Spotkanie Klubu Seniora
    
•    Środa, 25 stycznia 2012
18.oo Msza Święta i spotkanie dla uczniów z I klas Gimnazjum – w ramach
          przygotowania do bierzmowania
19.oo Spotkanie Rodzin Nazaretańskich

•    Czwartek, 26 stycznia 2012
17.oo Próba chóru
19.oo Spotkanie Szkoły Nowej Ewangelizacji
    
•    Piątek, 27 stycznia 2012
    
•    Sobota, 28 stycznia 2012
od 10.oo Kolęda dodatkowa
19.oo Czuwanie dla dorosłych, Adoracja, okazja do spowiedzi

•    Niedziela, 29 stycznia 2012
16.oo Spotkanie dla rodziców ministrantów (nt. obozu ministranckiego)
17.oo Różaniec za młode pokolenie

•    Konferencja Episkopatu Polski wydała oświadczenie dotyczące działalności ks. Natanka uznając je za niezgodne z nauką Kościoła i niebezpieczne.  Oto treść oświadczenia:
Oświadczenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie ks. Piotra Natanka i jego zwolenników

Rada Stała, w oparciu o analizę sytuacji dotyczącej działalności suspendowanego ks. Piotra Natanka, stanowczo przestrzega katolików przed gromadzeniem się wokół jego osoby i popieraniem głoszonych przez niego idei. Mimo wyraźnego zakazu biskupa miejsca i nałożonej kary kanonicznej, ks. Natanek nie zaprzestał niestety swojej działalności. Rada zwraca uwagę, że Msze św. sprawowane przez suspendowanego kapłana są niegodziwe i świętokradzkie, a udzielane rozgrzeszenia – nieważne.
Rada Stała Episkopatu Polski po raz kolejny stanowczo przestrzega też katolików przed błędnym nauczaniem tego duchownego i prosi wiernych, by nie korzystali z posługi duszpasterskiej ks. Natanka, nie kierowali się jego nauką, nie wierzyli w jego bezpodstawne zapewnienia o jej zgodności z nauczaniem papieży i biskupów oraz nie przystępowali do tworzonych przez niego grup.
Osoby współpracujące z suspendowanym ks. Piotrem Natankiem przyczyniają się do rozłamu wspólnoty wierzących. Współdziałając w niszczeniu jedności Kościoła, popełniają grzech, z którego mają obowiązek oczyścić się w sakramencie pokuty. Warunkiem natomiast otrzymania rozgrzeszenia jest odstąpienie od wspierania rozłamu w Kościele i gotowość naprawienia wyrządzonego zła.
Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, 16 stycznia 2012 r.


•    Dzisiaj zapraszamy na godz. 1530 na koncerty kolęd w ramach Regionalnego Spotkania Wspólnot Śpiewaczych. Nie będzie już wieczornego nabożeństwa.
•    W poniedziałek o 1900 próba scholi.
•    We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
•    Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej.
•    Wszystkich uczniów klas I gimnazjum w ramach przygotowania do bierzmowania zapraszamy na wieczorną Mszę Świętą w środę, na godz. 1800. W tym miesiącu nie będzie spotkań w grupach. W zamian za to będzie spotkanie wspólne.
•    Z powodu kolędy Mszy szkolnej nie będzie.
•    Próba chóru w czwartek o 1700.
•    W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
•    Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
•    W sobotę po Mszy wieczornej w ramach czuwania dla dorosłych Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
•    W sobotę z racji rozpoczynających się ferii nie będzie Mszy o 700.
•    Z powodu tego, że pierwsza sobota przypadnie w czasie ferii odwiedziny chorych odbędą się w następującym porządku: ks. Adam w sobotę 28 stycznia, ks. Ireneusz i ks. Mariusz, w sobotę 4 lutego, ks. Wojciech w sobotę 11 lutego. Zgłoszenia dodatkowych chorych w zakrystii lub kancelarii.
•    W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
•    Również w przyszłą niedzielę o godz. 1600 spotkanie dla rodziców tych ministrantów, którzy wyjeżdżają na zimowy obóz ministrancki.
•    Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”.
•    Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieżące potrzeby parafii.
•    Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
    Janina Nakraszewicz, lat 85, zam. na ul. Skłodowskiej
    Marcin Ulanicki, lat 27, zam. na ul. Armii Krajowej
    Józef Kosmol, lat 91, zam. na ul. Grzonki (wcześniej Opawska 80)

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.