Ogłoszenia, 5 lutego 2012

 

Kalendarium wydarzeń

V tydzień zwykły

 

·       Niedziela, 5 lutego 2012

17.oo Różaniec za młode pokolenie

·       Poniedziałek, 6 lutego 2012

19.oo Próba Scholi

·       Wtorek, 7 lutego 2012

16.oo Spotkanie Klubu Seniora

        ·       Środa, 8 lutego 2012

·       Czwartek, 9 lutego 2012

17.oo Próba chóru

         19.oo Spotkanie Szkoły Nowej Ewangelizacji

        ·       Piątek, 10 lutego 2012

           ·       Sobota, 11 lutego 2012

  9.oo Msza Święta w intencji chorych

·       Niedziela, 12 lutego 2012

17.oo Różaniec za młode pokolenie

 

 

·        Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę Różańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne.

·        W tym tygodniu nie będzie jeszcze Mszy Świętej o godz. 700.

·        W poniedziałek o 1900 próba scholi.

·        We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.

·        Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej.

·        Próba chóruw czwartek o 1700.

·        Również w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.

·        W sobotę przypada wspomnienie NMP z Lourdes i Światowy Dzień Chorych. Wszystkie osoby starsze zapraszamy na Mszę Świętą na godz. 900. Udzielany będzie sakrament chorych. Osoby, które potrzebują pomocy w dotarciu do kościoła proszone są o zgłoszenie.

·        Pragniemy przy tej okazji przypomnieć o możliwości uruchomienia dowozu w niedziele do kościoła. Są już osoby chętne posłużyć pomocą w dowożeniu wiernych. Poszukujemy tych, którzy zechcieliby korzystać z tej możliwości.

·        W sobotę od godz. 730 odwiedzi swoich chorych ks. Wojciech.

·        W parafii Wniebowzięcia NMP rozpocznie się kurs Alfa prowadzony przez grupę modlitewną Magnificat. Jest to cykl 10 spotkań dotyczących podstaw chrześcijaństwa. Kurs jest adresowany do osób pragnących odświeżyć lub pogłębić relację z Jezusem, ale też dla osób odwróconych od Boga, skonfliktowanych z Kościołem, wątpiących w Bożą miłość. Dlatego zachęcamy wszystkich wiernych, aby stali się w swoich środowiskach apostołami wiary i przekazali to zaproszenie tym osobom, na które ze szczególnym utęsknieniem czeka Pan Bóg.   Spotkania będą się odbywać w Domu Katechetycznym przy ulicy Szewskiej przez kolejne 10 wtorków.   Pierwsze, wprowadzające w kurs, spotkanie odbędzie się 14 lutego 2012 r. o godz. 19.00.

·       

·        Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny.

·        Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z przyszłej niedzieli na bieżące potrzeby parafii.

·        Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Szczególnie dziękujemy za pomoc w porządkowaniu kościoła po świątecznej parafii.

 

W minionym tygodniu odszedł do Pana:

§        Alojzy Bugiel, lat 65, zam. na ul. Słowackiego 40

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.