Ogłoszenia, 8 czerwca 2014

Kalendarium wydarzeń 

Zesłanie Ducha Świętego

 

 

·       Niedziela, 8 czerwca 2014

16.oo Spotkanie Rady Parafialnej

17.oo Różaniec za młode pokolenie

 

·        Poniedziałek, 9 czerwca 2014, NMP Matki Kościoła

18.oo Próba chóru

19.oo Nauki Przedmałżeńskie (również w środę i piątek)

19.oo Próba Scholi

               

·       Wtorek, 10 czerwca 2014

16.oo Spotkanie Klubu Seniora

 

·       Środa, 11 czerwca 2014

18.3o Krąg Biblijny

19.oo Spotkanie Rodzin Nazaretańskich

19.oo Spotkanie lektorów

 

·       Czwartek, 12 czerwca 2014

16.3o Msza szkolna

               19.oo Spotkanie Szkoły Nowej Ewangelizacji

        

·       Piątek, 13 czerwca 2014

16.oo Spotkanie kandydatów i ministrantów

17.oo Spotkanie Marianek

19.oo Nabożeństwo dla młodzieży – modlitwa w duchu Taize

20.oo Spotkanie Grupy Brewiarzowej

           

·       Sobota, 14 czerwca 2014

od 7.3o Odwiedziny chorych

 

·       Niedziela Trójcy Świętej, 15 czerwca 2014

                15.45 Różaniec Fatimski za młode pokolenie

·        W dniu wczorajszym 8 diakonów naszej diecezji przyjęło święcenia kapłańskie, wśród nich jest dwóch neoprezbiterów z naszego dekanatu: ks. Tomasz Gajda z par. Matki Bożejoraz Michał Karczówka z par. WNMP.

·        Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę Różańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na popołudniowe nabożeństwo. Dziś także zapraszamy Radę Parafialną na spotkanie na godz. 1600.

·        W poniedziałek o 1800próba chóru, o 1900 próba scholi.

·        W tym tygodniu w poniedziałek, środę i piątek o 1900 nauki przedmałżeńskie. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy.

·        We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.

·        Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej.

·        Msza szkolnaw czwartek o 1630.

·        Również w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.

·        Młodzież zapraszamy na spotkanie z modlitwą w duchu Taize w piątek o godz. 1900.

·        Spotkanie Marianekw piątek o 1700.

·        Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o godz. 1600.

·        W sobotę, 14 czerwca, od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.

·        W przyszłą niedzielę o godz. 1545 Różaniec Fatimski. Również w przyszłą niedzielę po Mszach Świętych błogosławieństwo pojazdów.

·        Pragniemy poinformować, że w tym roku trasa procesji na Boże Ciało będzie przebiegać ulicami: Warszawską – Łąkową – Słoneczną – Prusa - Skłodowskiej-Żwirki i Wigury – Polną.

·        Jak każdego roku w Opolu w Boże Ciało odbędzie się koncert uwielbienia. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o zapisy w kancelarii lub zakrystii. W sobotę, 21 czerwca planujemy pielgrzymkę do Łagiewnik i Centrum Jana Pawła. Zapisy w kancelarii lub zakrystii.

·        Diecezjalne biuro pielgrzymkowe organizuje w lipcu (22-27) wycieczkę do Włoch i Hiszpanii. Szczegóły u księży.

·        Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”.

·        Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieżące potrzeby parafii. Zgodnie z zapowiedzią dziś przed kościołem zbiórka na rzecz ofiar poszkodowanych w powodzi na Bałkanach oraz w naszym kraju. Za tydzień, w trzecia niedzielę miesiąca zbiórka na remont organów.

·        Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

 

W minionym tygodniu odeszli do Pana:

§        Władysław Kołodziej, lat 83, zam. na ul. Opawskiej 56

§        Wanda Mandycz, l. 86, zam. na ul. Kossaka 53

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.