Wakacyjny porządek Mszy, spowiedzi i kancelarii

W czasie wakacji

Msze Święte w tygodniu są o 6.30 oraz 18,00

Spowiedź zasadniczo przed Mszami Świętymi (w czasie Mszy tylko w przypadku obecności większej ilości księży)

Kancelaria: rano w dni powszednie od 7.00 do 8.00

po południu w poniedziałki oraz w piątki od 16.00 do 17.3o; w czwartki od 18.30 do 20,00