Ogłoszenia, 8 grudnia 2019

Kalendarium wydarzeń 

II tydzień Adwentu

 

W tym tygodniu odbędą się spotkania dla kandydatów do bierzmowania z 3 roku formacji

·     Niedziela, Niepokalane Poczęcie, 8 grudnia 2019

od 16.oo W Miedoni Spotkanie Rodzinne

17.oo Różaniec za młode pokolenie

 

·     Poniedziałek, 9 grudnia 2019

17.3o Roraty dla dzieci

19.oo Próba Scholi

 

·     Wtorek, 10 grudnia 2019

15.3o Spotkanie Klubu Seniora

17.3o Roraty dla dzieci

18.oo Próba chóru

 

·     Środa, 11 grudnia 2019

17.3o Roraty dla dzieci

18.3o Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich

 

·     Czwartek, 12 grudnia 2019

17.3o Roraty dla dzieci

 

·     Piątek, 13 grudnia 2019

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.oo Roraty dla młodzieży i dorosłych

 

·     Sobota, 14 grudnia 2019

  6.3o Roraty dla dorosłych

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

10.oo Spotkanie Dzieci Maryi

20.oo W klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieży

 

·     III Niedziela Adwentu, 15 grudnia 2019

  9.oo W klasztorze Annuntiata dzień skupienia dla mężczyzn

14.oo Msza Święta w rycie nadzwyczajnym

15.45 Różaniec Fatimski za młode pokolenie

II Niedziela Adwentu, 8 grudnia 2019

Niepokalane Poczęcie NMP

Ewangelia św. Mateusza (1,26-38)

Maryja pełna łaski

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?».
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego».
Wtedy odszedł od Niej anioł.