Ogłoszenia, 26 listopada 2023

Kalendarium wydarzeń

34 tydzień zwykły

 

·     Niedziela Chrystusa Króla, 26 listopada 2023

12.oo Msza Święta w intencji kolejarzy

17.oo Różaniec za młode pokolenie

 

·     Poniedziałek, 27 listopada 2023

19.oo Próba Scholi

 

·     Wtorek, 28 listopada 2023

15.3o Spotkanie Klubu Seniora

17.oo Próba chóru

18.3o Spotkanie Kręgu Biblijnego

 

·     Środa, 29 listopada 2023

18.3o Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich

 

·     Czwartek, 30 listopada 2023

16.3o Spowiedź dla dzieci

17.3o Godzina Święta

 

·     Piątek, 1 grudnia 2023

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia, Adoracja do wieczornej Mszy

17.3o Nabożeństwo ku czci NSPJ

19.oo Msza Święta dla młodzieży

 

·     Sobota, 2 grudnia 2023

UWAGA: odwiedziny chorych 16 grudnia

  6.3o Msza Święta w intencji Żywego Różańca i Maryjnych Grup Modlitewnych

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

10.oo Spotkanie Dzieci Maryi

16.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.oo Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej

19.oo Nauka przedchrzcielna

19.3o Raciborski Wieczór Uwielbienia

 

·     I Niedziela Adwentu, 3 grudnia 2023

  9.oo W klasztorze Annuntiata dzień skupienia dla kobiet

17.oo Różaniec za młode pokolenie

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, 26 listopada 2023

Ewangelia św. Mateusza (25,31-46)

Jezus będzie sądził z uczynków miłości

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Konferencje o św. Charbelu