Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin i Małżeństw na Jasną Górę

W dniu 24 września 2017 r. na Jasnej Górze odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin. Wyjazd z naszej parafii odbędzie się. Wyjazd o godz. 6.3o spod kościoła. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc - osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 32 415 31 20.

 

O 9.00 w sali Kordeckiego wykład o nowej wychowaniui dzieci i młodzieży - nowa podstawa programowa WDŻ

11.oo na szczycie Msza Święta

Ogłoszenia, 17 września 2017

Kalendarium wydarzeń

XXIV tydzień zwykły

 

·       Niedziela, 17 września 2017

14.oo Msza Trydencka

15.45 Różaniec Fatimski za młode pokolenie

19.oo Rozpoczęcie peregrynacji obrazu MB Królowej Ewangelizacji Europy

 

·       Poniedziałek, 18 września 2017

  6.oo Różaniec, po Mszy zakończenie peregrynacji

19.oo Próba Scholi

               

·       Wtorek, 19 września 2017

15.3o Spotkanie Klubu Seniora

18.oo Próba chóru

 

·       Środa, 20 września 2017

18.3o Krąg Biblijny

19.oo Spotkanie Rodzin Nazaretańskich

 

·       Czwartek, 21 września 2017

16.3o Msza Szkolna

17.3o Różaniec Rodziny Radia Maryja

        

·       Piątek, 22 września 2017

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.oo Msza dla młodzieży dekanatu

19.3o Wieczór Uwielbienia – Poldek Twardowski – Festiwal Spotkałem Pana

           

·       Sobota, 23 września 2017

Uliczne koncerty w ramach Festiwalu SPOTKAŁEM PANA

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

19.oo Wieczór Filmowy

 

·       Niedziela, 24 września 2017

Spotkanie z Afryką

15.oo Koronka

15.3o Festynowa część Spotkania z Afryką

16.oo Spotkanie dla rodziców ministrantów

19.oo Film „Szukałem Was” – spotkanie z Autorem

XXIV niedziela zwykła, 17 września 2017

Ewangelia św. Mateusza (18,21-35)

O nielitościwym dłużniku

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całymjego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: »Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam«. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: »Oddaj, coś winien«. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: »Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie«. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, do­póki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: »Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?«. I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.