Informacje dla kandydatów do bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży

W ponbiedziałek, 24 września zapraszamy na spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania. Spotkanie po wieczornej Mszy Świętej, ok. 18.30 w kościele.

Przypominamy, że trzyletni cykl przygotowania do bierzmowania rozpoczyna się w klasie VI szkoły podstawowej. 

Ruszyły już spotkania 2 roku formacji...

 


Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych

sze przygotowanie dla dorosłych (osób, które ukończyły katechizację w zakresie ponadgimnazjalnym) rozpocznie się 10 listopada 2018 roku