Informacje dla kandydatów do bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży

 

 


Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych

sze przygotowanie dla dorosłych (osób, które ukończyły katechizację w zakresie ponadgimnazjalnym) rozpocznie się 10 listopada 2018 roku