Katechezy o Liturgii

Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. KL 10

 

Na naszej stronie można posłuchać katechez poświęconych Liturgii. Są one głoszone w niedziele po Mszy Świętej o 9.00, a przed Mszą o 10.30. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej opcji.

_____________________________________________________________

wykorzystano utwory: https://youtu.be/dfYPkIIoAvo oraz https://youtu.be/oae_NWGAngY

wykorzystano utory: