Ogłoszenia, 24 września 2023

Kalendarium wydarzeń

25 tydzień zwykły

 

·     Niedziela, 24 września 2023

16.oo Spotkanie Rady Parafialnej

17.oo Różaniec o pokój 

19.oo Wieczór Filmowy „The Chosen - Wybrani”

 

·     Poniedziałek, 25 września 2023

17.oo Modlitwa o pokój (Adoracja)

 

·     Wtorek, 26 września 2023

15.3o Spotkanie Klubu Seniora

18.oo Próba chóru

18.3o Spotkanie Kręgu Biblijnego

18.3o W kościele spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VI i ich rodziców

 

·     Środa, 27 września 2023

18.3o Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich

 

·     Czwartek, 28 września 2023

16.3o Spowiedź dla dzieci

 

·     Piątek, 29 września 2023

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

·     Sobota, 30 września 2023

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

10.oo Spotkanie Dzieci Maryi

19.oo Nauka przedchrzcielna

 

·     Niedziela, 1 października 2023

17.15 Nabożeństwo Różańcowe

25 Niedziela zwykła, 24 września 2023

Ewangelia św. Mateusza (20,1-16)

Przypowieść o pracownikach w winnicy

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».