Ogłoszenia, 14 kwietnia 2019

Plan spowiedzi

  Spowiedź dla dzieci:w poniedziałek klasy IV o 1500

                                                                klasy V i VI o 1600,

                                                               klasy VII, VIII i gimnazjalne o 1700.

 Spowiedź dla dorosłych

Poniedziałek Wielkiego Tygodnia: od 600do 1000oraz od 1500do 1900

Wtorek i ŚrodaWielkiego Tygodnia: od 600do 1000oraz od 1500do 2000

Dodatkowo w Wielki Wtorek w kościele na Rynku: w ramach „Nocy Konfesjonałów” spowiedź od 2000do 2400

Wielki Czwartek:   od 600do 900oraz od 1400do 1700

(od godz. 730z powodu Mszy Świętej Krzyżma będzie spowiedź tylko w jednym konfesjonale [pod wieżą], zaś od 900nie będzie spowiedziz powodu posługi w szpitalu)

VI niedziela Wielkiego Postu, 14 kwietnia 2019

Ewangelia św. Łukasza (19,28-40)

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Jezus ruszył na przedzie zdążając do Jerozolimy. 
Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: „Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: «Pan go potrzebuje»”. 
Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: „Czemu odwiązujecie oślę?” 
Odpowiedzieli: „Pan go potrzebuje”. 
I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: 
„Błogosławiony Król, 
który przychodzi w imię Pańskie. 
Pokój w niebie 
i chwała na wysokościach”. 
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: „Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom”. 
Odrzekł: „Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”.