Ogłoszenia, 19 listopada 2017

Kalendarium wydarzeń

XXXIII tydzień zwykły

 

·       Niedziela, 19 listopada 2017

14.oo Msza Święta w rycie nadzwyczajnym

15.45 Różaniec Fatimski za młode pokolenie

19.oo Wieczór Filmowy – „Teraz i w godzinę śmierci”

 

·       Poniedziałek, 20 listopada 2017

19.oo Próba Scholi

               

·       Wtorek, 21 listopada 2017

16.oo Spotkanie Klubu Seniora

18.oo Próba chóru

 

·       Środa, 22 listopada 2017

18.3o Krąg Biblijny

19.oo Spotkanie Rodzin Nazaretańskich

 

·       Czwartek, 23 listopada 2017

16.3o Msza Szkolna

        

·       Piątek, 24 listopada 2017

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia

19.oo Spotkanie dla młodzieży

           

·       Sobota, 25 listopada 2017

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

19.3o Wieczór Uwielbienia

 

·       Niedziela Chrystusa Króla, 26 listopada 2017

16.oo W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne

                17.oo Różaniec za młode pokolenie

XXXIII niedziela zwykła, 19 listopada 2017

Ewangelia św. Mateusza (25,14-30)

Przypowieść o takentach

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzy­mał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozli­czać się z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przy­niósł drugie pięć i rzekł: »Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana«.
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: »Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana«.
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: »Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, po­szedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność«.
Odrzekł mu pan jego: »Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie roz­sypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dzie­sięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemno­ści; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów«”.