Ogłoszenia, 24 października 2021

Kalendarium wydarzeń 

XXX tydzień zwykły

 

·     Niedziela, 24 października 2021

17.oo Różaniec  - „Nowenna” 2. Myśl dobrze o wszystkich

 

·     Poniedziałek, 25 października 2021

17.oo Różaniec  - „Nowenna” 3. Mów życzliwie, rozmawiaj językiem miłości

19.oo Próba Scholi

 

·     Wtorek, 26 października 2021

15.3o Spotkanie Klubu Seniora

17.oo Różaniec  - „Nowenna” 4. Przebaczaj wszystko wszystkim

18.oo Próba chóru

18.3o Spotkanie Kręgu Biblijnego

 

·     Środa, 27 października 2021

17.oo Różaniec  - „Nowenna” 5. Działaj na korzyść bliźniego

18.3o Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich

 

·     Czwartek, 28 października 2021

16.3o Spowiedź dla dzieci

17.oo Różaniec  - „Nowenna” 6. Czynnie współczuj w cierpieniu

 

·     Piątek, 29 października 2021

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.oo Różaniec  - „Nowenna” 7. Pracuj rzetelnie

19.oo Msza Święta dla młodzieży

 

·     Sobota, 30 października 2021

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

10.oo Spotkanie Dzieci Maryi

17.oo Różaniec  - „Nowenna” 8. Włącz się w pomoc społeczną

 

·     Niedziela, 31 października 2021

  9.oo Msza Święta z wprowadzeniem relikwii bł. Stefana Wyszyńskiego

17.oo Różaniec  - „Nowenna” 9. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół

XXX niedziela zwykła, 24 października 2021

Ewangelia św. Marka (10,46-52)

Uzdrowienie niewidomego

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» 
Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. 
A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» 
Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». 
Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.