Ogłoszenia, 2 sierpnia 2020

W tygodniu Adoracja i Różaniec za chorych i Służbę Zdrowia o 17.3o (w sobotę i niedziele o 17.oo)

Msze Święte w tygodniu o 6.3o i 18.oo.

Spowiedź w tygodniu pół godziny przed MSzą Świętą.

2 sierpnia 2020 - niedziela

     19.3o Raciborski Wieczór Uwielbienia


6 sierpnia 2020 - Przemienienie Pańskie, I czwartek

     17.oo Godzina Święta

     17.3o Różaniec


7 sierpnia 2020 - I piątek miesiąca

     15.oo Koronka i Adoracja

     17.oo Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa

     17.3o Różaniec


Uwaga: odwiedziny chorych w 2 połowie sierpnia...

Zachęcamy do wysłuchania kolejnej katechezy o Liturgii. Dziś o Modlitwie Eucharystycznej. TUTAJ

XVIII niedziela zwykła, 2 sierpnia 2020

Ewangelia św. Mateusza (14,13-21)

Rozmnożenie chleba

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce tu jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności”.
Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść”.
Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”.
On rzekł: „Przynieście mi je tutaj”.
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.