Ogłoszenia, 21 października 2018

Kalendarium wydarzeń 

XXIX tydzień zwykły

 

·     Niedziela, 21 października 2018

14.oo Msza Święta Trydencka

15.45 Różaniec Fatimski

16.oo W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne

17.15 Różaniec za młode pokolenie

19.oo Wieczór Filmowy – „Tajemnica Św. Szarbela”

 

·     Poniedziałek, 22 października 2018

      18.3o Nabożeństwo Różańcowe

19.oo Próba Scholi

                  

·     Wtorek, 23 października 2018

15.3o Spotkanie Klubu Seniora

17.15 Nabożeństwo Różańcowe

18.oo Próba chóru

 

·     Środa, 24 października 2018

     18.3o Nabożeństwo Różańcowe

19.oo Krąg Biblijny

19.oo Spotkanie Rodzin Nazaretańskich

 

·     Czwartek, 25 października 2018

16.3o Różaniec dla dzieci, spowiedź dla dzieci

17.15 Nabożeństwo Różańcowe

            

·     Piątek, 26 października 2018

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.3o Nabożeństwo Różańcowe

19.oo Msza Święta dla młodzieży

            

·     Sobota, 27 października 2018

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

10.oo Spotkanie Marianek

17.15 Nabożeństwo Różańcowe

 

·     Niedziela, 28 października 2018

14.3o Rejonowe spotkanie Rycerstwa Niepokalanej

17.15 Różaniec za młode pokolenie

XXIX Niedziela zwykła, 21 października 2018

Ewangelia św. Marka (10,35-45)

Przełożeństwo jest służbą

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”.
On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”.
Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?”
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.
Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”.
Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
„Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.