Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania

 

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem

i Eucharystią należy do "sakramentów

wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego

jedność powinna być zachowywana.

Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako

dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze

ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego

i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa,

do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

Katechizm Kościoła Katolickiego 1285

 

  • Sakrament bierzmowania zazwyczaj jest udzielany młodzieży kończącej szkołę gimnazjalną. Przygotowania trwają przez trzy lata i są związane z własną parafią (a nie z parafią na terenie której leży szkoła). Przygotowania rozpoczynają się we wrześniu, na początku każdego roku szkolnego.

 

  • Sakrament bierzmowania można również przyjąć w późniejszym wieku. Dwa razy w roku odbywają się w naszej parafii przygotowania dla dorosłych. Spotkania odbywają się na wiosnę i na jesień, w kolejne soboty o godz. 1900.

 

  • Bierzmowanie udzielane jest w naszej parafii na wiosnę, po Wielkanocy, a także dla dorosłych w katedrze Opolskiej trzy razy w roku (3 niedziela Wielkiego Postu, niedziela Zesłania Ducha Świętego, 3 niedziela Adwentu).

 

  • Bierzmowanie jest warunkiem koniecznym do pełnienia godności chrzestnych, natomiast jest możliwy ślub kościelny bez tego sakramentu (jest jedynie zachęta, aby ten sakrament uzupełnić).