Intencje, 3 grudnia 2017

I Sobota miesiąca – 2 grudnia 2017                                                                          Łk 21,34-36

    1600     Adoracja Najświętszego Sakramentu

    1730     Nieszpory Maryjne

    1800       W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Stefanię i Józefa Kubackich, †† z rodziny Windisz, Grabuńczyk, Kawalec i za dusze w czyśćcu cierpiące

           2. Do Bożego Miłosierdzia za † zięcia Leszka Szewczyk w 11. rocznicę śmierci, †† męża Tadeusza, brata Edwarda, rodziców, teściów, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

    1930     W klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieży


I Niedziela Adwentu– 3 grudnia 2017    Iz 63,16-17.19;64,3-7; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37

      700     Do Miłosierdzia Bożego za † męża i ojca Jana, †† rodziców Irenę i Józefa, ciocię Annę i †† z rodziny

      830     Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

      900     W klasztorze Annuntiata Adwentowy dzień skupienia dla kobiet

      900     W języku łacińskim: Z okazji 80. rocznicy urodzin Wilibalda z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie

    1030     Z okazji 70. r. urodzin Bronisława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla jubilata i całej rodziny

    1200  1. W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Maria Zofia Socha, Tymon Tomasz Sichma, Maja Grażyna Sabalska oraz w intencji rocznych dzieci: Jakub Łukasz Kucięba, Antoni Marcyniak

           2. Z okazji 85. rocznicy urodzin Krystyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatki i całej rodziny

    1600     W Opolu Ekumeniczna Modlitwa Młodych

    1700     Różaniec za młode pokolenie

    1730     Nieszpory Adwentowe

    1800     Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Stefanię i Kazimierza Małeckich, †† dziadków z obu stron, wszystkich †† z rodziny Małeckich i Czyżowskich


Poniedziałek – 4 grudnia 2017 – św. Barbary, dziewicy i męczennicy             Mt 8,5-11

      630     Za † Emilię Jurytko, † męża, †† córki, syna, rodziców i wszystkich †† z pokrewieństwa Jurytko, Kostka, Czepelka

      900     Ku czci św. Barbary w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych górników

                Lectio Divina z Józefem z Nazaretu – „Człowiek”

    1730      Roraty 1. Za † Adama Rzeszowskiego w 10. rocznicę śmierci, †† Bronisławę, Józefa i Dariusza Przysiężny i †† z obu stron

           2. Za †† Barbarę i Mikołaja Rydzak, Pelagię i Filipa Kowalczyk oraz †† z rodziny z obu stron

    1930     Lectio Divina z Józefem z Nazaretu – „Człowiek”


Wtorek – 5 grudnia 2017                                                                                 Łk 10,21-24

      630     W dniu 65. urodzin męża Józefa o zdrowie i Boże błogosławieństwo

      800     W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für die † Mutter Maria, †† Verwandten der Familie

    1730      Roraty 1. Za † mamę Emilię Wieczorek w 13. rocznicę śmierci

           2. Za †† rodziców Marię Orzechowską w 6. rocznicę śmierci i Kazimierza Orzechowskiego w 20. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny


Środa – 6 grudnia 2017 – św. Mikołaja, biskupa                                                      Mt 15,29-37

      630     W intencji Kazimiery z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośba o dalsze na kolejne lata życia

      900     Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Honoratę i Wacława Pomperskich w kolejną rocznicę śmierci oraz wszystkich †† z obu stron

    1730       Roraty 1. Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Marię i Józefa Żukowskich, brata Romualda, męża Stefana Nowakowskiego, szwagra Jana Majer

           2. Za †† Marię i Piotra Zuber oraz †† pokrewieństwo z rodzin Zuber i Matuszek


I Czwartek miesiąca – 7 grudnia 2017 – św. Ambrożego, bpa i doktora Kościoła   Mt 7,21-27

      630 1. Za †† rodziców Johannę i Franciszka Bugla i syna Fridolina

            2. Za zmarłych zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące

    1630     Godzina Święta

    1730      Roraty 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji LSO

           2. Do Miłosierdzia Bożego za † męża i ojca Romana Zdrzałek i †† rodziców z obu stron

    1930     Lectio Divina z Józefem z Nazaretu – „Milczący”


Piątek – 8 grudnia 2017 – Niepokalane Poczęcie NMP                                             Łk 1,26-38

      630     Do Bożej Opatrzności o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla siostry Janiny w kolejną rocznicę urodzin

      830     Godzinki o Niepokalanym Poczęcie NMP

      900     Za † męża Franciszka w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

                Lectio Divina z Józefem z Nazaretu – „Milczący”

    1500     Koronka do Bożego Miłosierdzia

    1800      Roraty dla młodzieży i dorosłych 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Rycerstwa Niepokalanej o opiekę Matki Bożej

            2. Za † Jana Bębnowicza


Sobota – 9 grudnia 2017                                                                         Mt 9,35-10,1.5.6-8

      630     Roraty dla dorosłych 1. Za † Stanisławę Starościak w 4. rocznicę śmierci

            2. W intencji Parafian

    1730     Nieszpory Maryjne

    1800       W sobotni wieczór: 1. Za † męża Władysława w 3. r. śmierci i †† z rodziny Piaseckich

           2. Do Miłosierdzia Bożego za †† mamę Annę, ojca Piotra, teściów Marię i Wojciecha oraz †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące


II Niedziela Adwentu– 10 grudnia 2017                             Iz 11,1-10; Rz 15,4-9; Mk 3,1-12

      700     Za †† mamę Małgorzatę Fryt, ojca Stanisława Fryt i †† rodziców z obu stron

      830     Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

      900     Do Bożej Opatrzności w intencji Marii z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo

      930     W klasztorze Annuntiata Dzień skupienia dla rodzin (gość p. Wanda Półtawska)

    1030     Z okazji 70. rocznicy urodzin Stanisława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie dla całej rodziny

    1200     Za † matkę Franciszkę w 18. rocznicę śmierci, †† ojca Antoniego, siostrę Teresę i siostrzeńca Artura

    1700     Różaniec za młode pokolenie

    1730     Nieszpory niedzielne

    1800     Za † Norberta Plinta w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców Irenę i Karola, brata Ernesta i wszystkich †† z rodziny

W tym tygodniu modlimy się:o dobre i owocne przeżycie Adwentu