Intencje, 8 września 2019

Intencje mszalne

 


I Sobota miesiąca – 7 września 2019                                                                                    Łk 6,1-5

     1800        W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Jana i Marię Blana i † brata Waldemara

              2.Do Bożej Opatrzności z okazji 30. rocznicy urodzin Sławomira z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie

              3.W intencji Parafian


XXIII Niedziela Zwykła– 8 września 2019                Mdr 9,13-18; Flm 9b-10.12-17; Łk 14,25-33

       700       Do Miłosierdzia Bożego za † Waldemara w 21. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i †† rodzeństwo

       830       Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

       900       Do Bożej Opatrzności w intencji Stanisława i Beaty z okazji 30. rocznicy ślubu, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie

                   Szkoła Liturgiczna: „Liturgia Słowa – dawniej i dziś”

     1030      Do Bożej Opatrzności w intencji Klaudii z okazji 40. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata w całej rodzinie

     1200      W intencji Teresy i Andrzeja Mrozek z okazji 50. rocznicy ślubu oraz Ewy i Rajmunda Lamla z okazji 25. r. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie duszy i ciała dla jubilatów i córki Sary

     1700      Różaniec za młode pokolenie

     1730      Nieszpory niedzielne

     1800      Za †† Marię i Józefa Rutkowskich, brata Jerzego, ojca Juliana Cieślak, babcię Franciszkę i †† z rodziny


Poniedziałek – 9 września 2019                                                                                             Łk 6,6-11

       630      Do Bożej Opatrzności z okazji 1. rocznicy ślubu Pauli i Marka oraz 3. rocznicy ślubu Klaudii i Tomka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego

       900       Za †† rodziców Zofię i Józefa Kłosek, brata Joachima Kłosek, Teresę i Herberta Grzesiczek, Gertrudę Kijas, †† z rodzin Kłosek i Kijas

     1800   1.Za † męża i ojca Henryka Dobies w 40. rocznicę śmierci, † Mariannę Dobies w 30. dzień, † siostrę Rozwitę Koselek w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców Helenę i Roberta Koselek oraz dziadków z obu stron

              2.Za † Zofię Chylewską w 6. rocznicę śmierci i †† z rodziny


Wtorek – 10 września 2019                                                                                                     Łk 6,12-19

       630  1.Za †† brata Borysa w 20. rocznicę śmierci, mamę Anastazję, ojca Dymitra, męża Stefana, dziadków i †† z rodziny

              2.Za †† matkę Annę Reichel, ojca Jana, siostry Gizelę i Irenę, dziadków z obu stron i całe pokrewieństwo

       800       W języku niemieckim:Za †† rodziców Marię i Zygmunta i dusze w czyśćcu cierpiące o radość wieczną

     1800   1.W intencji Ojczyzny (od Klubu Gazety Polskiej)

              2.Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o łaskę wiecznego zbawienia dla rodziców Józefa i Zofii, ich synów Emiliana i Zygmunta oraz za dusze potrzebujące modlitwy


Środa – 11 września 2019                                                                                                        Łk 6,20-26

       630      Do Miłosierdzia Bożego za † Józefa Lechowicza (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 9-13)

       900       Za † męża Romana, †† rodziców, rodzeństwo i dziadków

     1800   1.Za † Edwarda Wasik

              2.Do Miłosierdzia Bożego za † męża Adama Chudzińskiego w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące


Czwartek – 12 września 2019                                                                                                 Łk 6,27-38

       630  1.Za † Rudolfa Palus i †† rodziców

              2.Za † syna Mateusza, †† rodziców Józefa i Anielę, teściów Józefa i Genowefę i †† z obu stron

     1630      Szkolna:Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w intencji Antoniego i Elżbiety Pacharzyna

     1730      Nabożeństwo ku czci Ducha Świętego

     1800   1.Msza wotywna o Duchu ŚwiętymDo Miłosierdzia Bożego za † ojca Zygmunta w 21. rocznicę śmierci oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

              2.Za †† rodziców, trzech braci, dwie siostry


Piątek – 13 września 2019 – św. Jana Chryzostoma, bpa i doktora K-ła                   Łk 6,39-42

       630      Za † mamę Annę Razik w 8. rocznicę śmierci, †† z rodziny Strykowskich i Razik

       900       Do Miłosierdzia Bożego za †† córkę Sylwię i wnuka Krzysztofa

     1500      Koronka do Bożego Miłosierdzia

     1800   1.Za † męża Stanisława Konika, †† rodziców Pawła i Adolfinę, dziadków Alojzego i Marię oraz wszystkich †† z rodziny

              2.Za †† siostry Annę i Anielę, szwagierkę Małgorzatę i †† szwagrów

     1900      Msza Święta młodzieżowa


Sobota – 14 września 2019 – Podwyższenie Krzyża Świętego                                      J 3,13-17

       630  1.Za † Annę Siwek w 5. rocznicę śmierci, †† z rodziny, znajomych i dusze potrzebujące modlitwy

              2.Za †† rodziców Józefa i Marię Gardas, babcie i dziadków z obu stron, siostry Stanisławę, Bożenę, szwagrów Zbigniewa i Jerzego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Festiwal Spotkałem Pana – Plac Dominikański

       830       Modlitwa Różańcowa – Tajemnice bolesne

       900       Msza Święta ku czci Krzyża Świętego w intencji Ojczyzny oraz uczestników Festiwalu

     1500      W kościele Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja do wieczornej Mszy (w ramach akcji „Polska pod Krzyżem”)

     1715      Festiwal – Spektakl „Opowieść o Jonaszu”– Pl. Dominikański

     1730      Nieszpory Eucharystyczne

     1800        W sobotni wieczór: 1. Do Bożej Opatrzności w intencji Józefa z okazji 80. rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla jubilata i całej rodziny

              2.W intencji Bogumiła z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane laski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

     1930      Festiwal – Raciborski Wieczór Uwielbienia(w ramach akcji „Polska pod Krzyżem”) – Pl. Dominikański

 


XXIV Niedziela Zwykła– 15 września 2019              Wj 32,7-11.13-14; 1 Tm 1,12-17; Łk 15,1-32

       700      Za † męża Konrada Benek

       900      Żniwne – Msza dziękczynna za zebrane plony i w intencji rolników i działkowiczów o Boże błogosławieństwo w rodzinach

                   Szkoła Liturgiczna: „Liturgia Słowa – Słowo Boże w Eucharystii”

     1030      Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 50. rocznicy sakramentu małżeństwa Anny i Jana, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatów i całej rodziny

     1200      Zbiorowa w intencji jubilatów i solenizantów:

                 - Do Bożej Opatrzności w intencji Sabiny i Józefaz okazji 25. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo;

                 - Do Bożej Opatrzności w intencji mamy Beatyz okazji 80. rocznicy urodzin oraz córki Krystyny z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny;

                 - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Piotra Kocurz okazji 50. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie;

                 - Dziękczynna z okazji 80. rocznicy urodzin siostry Teresyz podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatki i jej rodziny;

                 - W intencji Władysławyw 60. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo;

     1400      Msza św. w Rycie Nadzwyczajnym

     1530      Różaniec Fatimski

Festiwal Spotkałem Pana – Plac Dominikański

     1630      Festiwal – Koncert Poldka Twardowskiego i uczestników Warsztatów

     1700      Różaniec za młode pokolenie

     1730      Nieszpory niedzielne

     1800      Zbiorowa za zmarłych: Za † Mariana Wróblewskiegow 25. rocznicę śmierci;

                 - Za † matkę Helenęw 4. r. śmierci, †† ojca Józefa, teścia Stanisława i za †† z rodziny;

                 - Do Miłosierdzia Bożego za † syna Bronisława Mucha(od rodziców);

                 - Do Miłosierdzia Bożego za † Władysławę Machetaw 1. rocznicę śmierci, jej † męża Adama Macheta i wszystkich†† z rodziny;

                 - Za † Henryka Cichoniaw rocznicę śmierci, †† rodziców Marię i Karola, braci Jana i Herberta i dusze w czyśćcu cierpiące;

                 - Za † Bernarda Buczek(w 30. dzień);

                 - Za † Gerarda Korycika(od kolegów z pracy);

                 - Za † męża Rudolfa Ochman, †† rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące;

                 - Za † Barbarę Kowalczyk(w 30. dzień);

                 - Za † Jerzego Włosińskiego(od sąsiadów z ulicy Katowickiej 9);

                 - Za †† ojca Stanisława, matkę Helenę i †† z rodziny;

                 - Za †† Alicję i Stanisława Kuźmai ich †† rodziców;

                 - Za † Józefa Garbaczw 30. dzień;

                 - Za † Mariana Molęda(od Kingi i Dawida Rapaczów).

     1900      Festiwal – koncert zespołu Omega– Pl. Dominikański

W tym tygodniu modlimy się:w intencji Ojczyzny o wierność Krzyżowi Chrystusa