Intencje, 22 listopada 2020

Intencje mszalne


Sobota – 21 listopada 2020 – Ofiarowanie NMP                                                              Łk 20,27-40

     1700      Adoracja w duchu wynagrodzenia za grzechy przeciw Bogu i życiu ludzkiemu

     1730      Różaniec za chorych, Służbę Zdrowia i o ustanie epidemii

     1800        W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia Bożego za † zięcia Leszka Szewczyka w 14. rocznicę śmierci, †† męża Tadeusza, brata Edwarda, rodziców, teściów, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

              2. Za † Monikę Zawisz w rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące

              3. W intencji Liturgicznej Służby Ołtarza: kandydatów, ministrantów i lektorów oraz ich rodzin o Boże błogosławieństwo

     2000       Czuwanie dla młodzieży (katecheza, Adoracja, Eucharystia, bez przerwy i spotkania)


Niedziela – 22 listopada 2020 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

       700      Do Miłosierdzia Bożego za † Małgorzatę Paskuda w 4. rocznicę śmierci, †† męża Maksymiliana, Marię Targacz, Józefa Gajda, dziadków i wszystkich †† z rodziny

       830      Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

       900      Za †† brata Romana Szurek w 29.rocznicę śmierci, mamę Bronisławę w 25. rocznicę śmierci, ojca Józefa i brata Tadeusza Szurek, dziadków Agnieszkę i Stefana Szurek, Eudokię i Justyna Jojczuk, ciocię Celinę Falkiewicz i Stanisławę Leśniewską

     1030      W intencji Krystyny z okazji 70.rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie

     1030      W kaplicy pod kościołem dla dzieci z rodzicami:  W intencji rodziny Staroń, dziękczynna za dar zdrowia, z prośbą o Boże błogosławieństwo

     1200      Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy

     1500      Dodatkowa Msza Święta: W intencji chorych Parafian, przebywających w naszym szpitalu, za Służbę Zdrowia oraz o ustanie epidemii

     1600      Dodatkowa Msza Święta: Za †† Ludwikę i Władysława Wierzyckich

     1700      Dodatkowa Msza Święta: Za †† rodziców Rozalię i Zygmunta Komarnickich oraz †† pokrewieństwo

     1800      Za † męża Stanisława Majewskiego w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców, rodzeństwo: Zofię i Władysława oraz Irenę Majewską

     1900      Adoracja w duchu wynagrodzenia za grzechy przeciw Bogu i życiu ludzkiemu oraz Różaniec za chorych, Służbę Zdrowia i o ustanie epidemii

 


Poniedziałek – 23 listopada 2020                                                                                          Łk 21,1-4

       630      Za †† rodziców Stefanię i Tadeusza Gunia

       900       Za †† rodziców Antoniego i Annę Solich i brata Józefa

     1700      Adoracja w duchu wynagrodzenia za grzechy przeciw Bogu i życiu ludzkiemu

     1730      Różaniec za chorych, Służbę Zdrowia i o ustanie epidemii

     1800   1. Do Miłosierdzia Bożego za † Józefa Garbas w kolejną rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę

              2. Z okazji 50. rocznicy urodzin Andrzeja z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie


Wtorek – 24 listopada 2020 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy

Łk 21,5-11

       630  1. Za † Szymona Mederskiego

              2. Za zmarłych zalecanych

       800       W języku niemieckim: Za † Krystynę Kiszka i †† rodziców

     1700      Adoracja w duchu wynagrodzenia za grzechy przeciw Bogu i życiu ludzkiemu

     1730      Różaniec za chorych, Służbę Zdrowia i o ustanie epidemii

     1800   1. Za † Bożenę Stajner w 1. rocznicę śmierci

              2. Za †† z rodziny Cibis


Środa – 25 listopada 2020                                                                                                       Łk 21,12-19

       630      Do Miłosierdzia Bożego za † męża i ojca Zbigniewa Kikinę w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców Jana i Marię, brata Władysława, teściów Honoratę i Wacława, wszystkich †† z rodziny o zbawienie wieczne

       900       W intencji Genowefy Drygalskiej z okazji 85. rocznicy urodzin przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, o dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodziny

     1700      Adoracja w duchu wynagrodzenia za grzechy przeciw Bogu i życiu ludzkiemu

     1730      Różaniec za chorych, Służbę Zdrowia i o ustanie epidemii

     1800   1. Za †† syna Romana, ojca Jana, rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo z rodziny Solich – Indeka

              2. Do Miłosierdzia Bożego za †† matkę Adelę w dniu jej urodzin, ojca Gerharda Gogolin w 11. rocznicę śmierci, dziadków, rodzeństwo i pokrewieństwo Gogolin, Kuffka i dusze w czyśćcu cierpiące


Czwartek – 26 listopada 2020                                                                                                 Łk 21,20-28

       630  1. W intencji Parafian

              2. Za zmarłych zalecanych

     1630      Spowiedź dla dzieci z klas VI-VIII

     1700      Adoracja w duchu wynagrodzenia za grzechy przeciw Bogu i życiu ludzkiemu

     1730      Różaniec za chorych, Służbę Zdrowia i o ustanie epidemii

     1800   1. Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Anielę i Stanisława, brata Antoniego i †† z rodziny

              2. Za † Hannę Szymańską w 1. rocznicę śmierci


Piątek – 27 listopada 2020                                                                                                       Łk 21,29-33

       630       Za zmarłych zalecanych

       900       Za †† syna Damiana Opolony, dwóch mężów Franciszka i Stefana, rodziców z obu stron, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące

     1500      Koronka do Bożego Miłosierdzia

     1700      Adoracja w duchu wynagrodzenia za grzechy przeciw Bogu i życiu ludzkiemu

     1730      Różaniec za chorych, Służbę Zdrowia i o ustanie epidemii

     1800   1. Za † Henryka Michalczyka w rocznicę śmierci i za † żonę Zofię

              2. W intencji Marii Zdrzałek w 78. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej dla dzieci i ich rodzin


Sobota – 28 listopada 2020                                                                                                     Łk 21,34-36

       630  1. Za † żonę Iwonę Kawalec w 15. rocznicę śmierci, †† dziadków z rodziny Kawalec i Grabuńczyk, †† Zbigniewa Skibę i Michała Fabińskiego

              2. O dar życia wiecznego dla † Eryka Kluger, brata Antoniego, szwagrów Jana Burda, Mariana Mrozek, dziadków z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

     1700      Adoracja w duchu wynagrodzenia za grzechy przeciw Bogu i życiu ludzkiemu

     1730      Różaniec za chorych, Służbę Zdrowia i o ustanie epidemii

     1800        W sobotni wieczór: 1. Za † Adama Cioch w 17. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron

              2. W intencji Jana i Krystyny z okazji 45. rocznicy ślubu i 75. rocznicy urodzin Jana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatów i całej rodziny

     1930      Raciborski Wieczór Uwielbienia


I Niedziela Adwentu – 29 listopada 2020     Iz 63,16b-17.19b;64,3-7; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37

       700      Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Stefanię i Jana Janiszewskich, dziadków z obu stron oraz wszystkich †† z rodziny

       830      Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

       900      Za † męża Jana Ujec w 9. rocznicę śmierci, †† rodziców Karola i Hildegardę, † Bronisławę Sosna oraz wszystkich †† z rodziny Ujec

     1030      W intencji rocznych dzieci: Jan Skrędzelewski, Stanisław Łobos, Dawid Wiktor Morawiec,

     1200      W intencji Jarosława w okazji 55. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże

     1500      Dodatkowa Msza Święta: Za † ks. Joachima Jasita

     1600      Dodatkowa Msza Święta: Za †† syna Adama Góreckiego, rodziców z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

     1700      Dodatkowa Msza Święta: W intencji chorych Parafian, przebywających w naszym szpitalu, za Służbę Zdrowia oraz o ustanie epidemii

     1800      Za † Eugenię Niklewicz oraz za † męża Franciszka

     1900      Adoracja w duchu wynagrodzenia za grzechy przeciw Bogu i życiu ludzkiemu oraz Różaniec za chorych, Służbę Zdrowia i o ustanie epidemii

W tym tygodniu modlimy się: W intencji chorych Parafian, przebywających w naszym szpitalu, za Służbę Zdrowia oraz o ustanie epidemii