Intencje - 12 lutego 2012

 

 

 

Sobota – 11 lutego 2012– NMP z Lourdes, Światowy Dzień Chorego                           Mk 8,1-10

    1730     Nieszpory Maryjne

    1800       W sobotni wieczór: W intencji Stanisława z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia i dla całej rodziny

 

VI Niedziela zwykła – 12 lutego 2012                  Kpł 13,1-2.45-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45

      700     W 80. rocznicę urodzin Bazylego Pilipczuka z podziękowaniem za odebrane łaski i zdrowie, prosząc Matkę Najświętszą o opiekę i zdrowie dla dzieci, wnuków i prawnuków

      830     Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

      900     Do Bożej Opatrzności w intencji Józefy i Piotra Dołęga z okazji 50. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

    1030     Do Bożej Opatrzności w 60. rocznicę urodzin Bernarda z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata

    1200     Za †† Franciszkę i Władysława Kopytyńskich

    1700     Różaniec

    1730     Nieszpory niedzielne

    1800     Za † syna Jacka Kwoka w 3. rocznicę śmierci, †† dziadków z obu stron

 

Poniedziałek – 13 lutego 2012                                                                                    Mk 8,11-13

      630   Za †† teścia Alojzego Kłoska, ojca Reinholda Bombelka, brata Franciszka, †† z rodziny

      700     Za †† rodziców Mariannę i Bronisława, siostrę Irenę, szwagra Roberta oraz †† z rodziny Wasilewskich

    1800   1.Do Miłosierdzia Bożego za † matkę Kazimierę Jastrzębską w 2. rocznicę śmierci oraz †† dziadków z obu stron i wszystkich †† z rodziny

           2.Za † Marię Pawlik i †† rodziców

 

Wtorek – 14 lutego 2012– św. Cyryla i Metodego, patronów Europy                            Łk 10,1-9

      630   Do Bożej Opatrzności w intencji Marii w dniu urodzin oraz za całą żyjącą rodzinę i za zmarłych

      800     W języku niemieckim: Za † żonę Annę, †† rodziców Marię i Władysława Cempel i teściów Cierpka

      900      Za †† rodziców Alberta i Marię Lenert, teściów Jana i Stefanię Klima i †† z rodziny z obu stron

    1800       Do Bożej Opatrzności o łaski i dary Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej w intencji ks. Marcina Cytryckiego za wstawiennictwem Matki Bożej Kapłańskiej

 

Środa – 15 lutego 2012                                                                                      Mk 8,22-26

      630   Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Alberta i Łucję Stuka, †† rodzeństwo Stuka i Rak, dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

      700     Za †† matkę Stanisławę w 20. rocznicę śmierci, ojca Józefa, męża Józefa, brata Stanisława oraz ††z rodziny Ganczarskich

    1800   1.Do Miłosierdzia Bożego za †† męża Kazimierza Błocha w 10. rocznicę śmierci, jego córkę Anielę, rodziców Ignacego i Anielę Błoch i siostrę Olimpię Waliszczak

           2.zbiorowa za zmarłych: za † Jana Ujca (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 10), za † Stanisława Piwowarczyka w I rocznicę śmierci, za † Eugeniusza Cymlera (w 30. dzień po śmierci), za † Kazimierę Zaborek (w 30. dzień po śmierci), za †† rodziców Marię i Jana Popardowskich, †† z rodziny oraz pokrewieństwo, za † ojca Stanisława Szawrańskiego (w 30. dzień po śmierci), za † Wilhelma Rzodeczko (w 30. dzień po śmierci), za † Józefa Kokoszkę (w 30. dzień po śmierci, od współlokatorów), za † Janinę Nakraszewicz (w 30. dzień po śmierci), za † Józefa Kokoszkę (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 23 i 23a), za † Józefa Kosmola (w 30. dzień po śmierci), za † Irenę Kubica (od lokatorów z ulicy Pomnikowej 16 i 16a), za † tatę Wawrzyńca w rocznicę śmierci

 

Czwartek – 16 lutego 2012                                                                                Mk 8,27-33

      630   Za †† rodziców Wiktorię i Alojzego, † brata Grzegorza

      700     Za †† dziadków Józefa i Adolfinę i ich †† dzieci

    1630     Szkolna: Do Miłosierdzia Bożego za † żonę i mamę Emilię Kurchan w rocznicę urodzin oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

    1730     Różaniec Rodziny Radia Maryja

    1800       Za † Ryszarda Cesarza w I rocznicę śmierci, †† z rodzin Cesarz i Nicpoń oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

 

Piątek – 17 lutego 2012                                                                                     Mk 8,34-9,1

      630   Do Bożej Opatrzności w intencji Joachima z okazji 70. urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

      900     Do Najświętszego Serca Pana Jezusa z prośbą o Boże błogosławieństwo na cały rok dla żyjącej rodziny

    1800   1.Za † Efrema Zebuta w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców Józefa i Gertrudę Zebut i pokrewieństwo, †† rodziców Stanisława i Marię i pokrewieństwo oraz za † Zofię Piszczyńską i dusze w czyśćcu cierpiące

            2.Za † Małgorzatę Lukaszczyk

    1900     Młodzieżowa: w intencji młodzieży

 

Sobota – 18 lutego 2012                                                                                             Mk 9,2-13

      630   Za †† męża Teodora, syna Bernarda, zięcia Franciszka i wszystkich †† z rodziny z obu stron

      700     Za † męża Stanisława Trudzika, †† rodziców z obu stron, siostrę Ritę i †† pokrewieństwo

    1730     Nieszpory Maryjne

    1800       W sobotni wieczór: 1. Za †† męża Mieczysława, rodziców z obu stron, † Marię Bartczak i wszystkich †† z pokrewieństwa

           2.Do Bożej Opatrzności z okazji 55. rocznicy urodzin Joachima z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

 

VII Niedziela zwykła – 19 lutego 2012      Iz 43,18-19.21-22.24-25; 2 Kor 1,18-22; Mk 2,1-12

      700     Do Miłosierdzia Bożego za †† Józefa Marcinkowskiego, Aleksandrę Brzoską, Helenę Fedak oraz †† pokrewieństwo

      830     Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

      900     Do Bożej Opatrzności w 35. rocznicę ślubu Moniki i Rajnolda z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę nad całą rodziną

    1030     Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Elżbiety i Jana z okazji 35. rocznicy ślubu oraz w intencji Idy i Grzegorza  z okazji 6. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach na dalsze lata życia

    1200  1. W dniu urodzin Marka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej na dalsze lata

            2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w intencji Klary z okazji 92. rocznicy urodzin o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny

    1545     Różaniec Fatimski za młode pokolenie

    1730     Nieszpory niedzielne

    1800     Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jadwigi z okazji 90. rocznicy urodzin

 

W tym tygodniu modlimy się:o błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży na dalszy czas nauki