Ogłoszenia, 4 kwietnia 2020

Ogłoszenia parafialne

·      Przypominamy, że nadal trwa czas maksymalnej izolacji, aby maksymalnie zmniejszy rozwój epidemii. Dane liczbowe z kraju i zagranicy nie pozostawiają złudzeń, że jest to konieczne. Stąd nadal aktualna jest dyspensa od uczestnictwa we Mszy Świętej, także w czasie Triduum i świąt Wielkanocnych. Uczestnictwo w transmisji Mszy Świętej za pośrednictwem mediów i pozostanie w domach nie rodzi grzechu. Na naszej stronie internetowej w zakładce Homilie zamieszczamy codziennie refleksje pomagające przeżyć i wykorzystać duchowo te dni (cykl „Za Zamkniętymi Drzwiami”). Miejmy głęboką świadomość, że pomimo innej formy naszego uczestnictwa nie zmienia się istota tych dni – Chrystus Pan realizuje nadal swoje dzieło zbawienia. A być może trudności, które przeżywamy paradoksalnie pomogą nam pojąć istotę Paschy, ogołocenia i śmierci Baranka – Chrystusa?

·      Dla osób, które mimo wszystko pragną przyjąć Komunię Świętą, to będzie taka możliwość dzisiaj od 15.oo do 17.oo. Ponieważ najwięcej osób było o samej 15.oo zachęcamy, aby przyjść nieco później, ewentualnie poczekać przed kościołem, aby nie było za dużo osób w kościele. Zachęcamy, aby roztropnie rozważyć możliwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Bierzmy pod uwagę racjonalność naszych decyzji (czystość własnych rąk, itp). Niech o sposobie przyjmowania Komunii nie decyduje to, że ktoś coś powiedział lub zalecił (chociażby to był ks. profesor, czy autor prywatnych objawień). Argumenty typu „Pan Jezus nie zaraża”, albo „ręce księdza są konsekrowane” zestawmy z ilością kapłanów, którzy zmarli z powodu epidemii np. we Włoszech. 

·      Przypominamy o praktyce Komunii Duchowej. W gazetce drukujemy modlitwy, które służą pomocą. Istotne jest wzbudzenie wewnętrznej intencji. Jest to praktyka znana w Kościele i stara. Obecnie nieco zapomniana. Mamy więc okazję odnowić ją. Na naszej stronie internetowej w „Najważniejszych radach, informacjach” podajemy link do szerszego omówienia tej praktyki przez Ojca Janusza Pydę, Dominikanina, oraz O. Remi Recława, Jezuitę. 

·      Kwestia spowiedzi Świętej. Zazwyczaj przed świętami zachęcamy do spowiedzi, jednak w obecnych warunkach jest to fizycznie niemożliwe, biorąc pod uwagę ilość osób, które zazwyczaj przystępuje do spowiedzi. Przypomnijmy, że Katechizm Kościoła Katolickiego mówi (nr 1452) Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany "żalem doskonałym" lub "żalem z miłości". Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe.” A zatem w sytuacji gdy spowiedź jest niemożliwa, albo w praktyce bardzo utrudniona Kościół zachęca nas do zrobienia Rachunku sumienia, wzbudzenia aktu żalu doskonałego i postanowienia skorzystania ze spowiedzi, gdy tylko będzie to możliwe. Owocem takiego duchowego, wewnętrznego aktu będzie przebaczenie grzechów i pojednanie się z Bogiem. Zachęcamy do tej praktyki. Pomoc drukujemy w gazetce i na stronie internetowej.

Informacje na kolejne dni - Czytaj dalej

·      Pamiętajmy, że czas tzw. spowiedzi i Komunii Wielkanocnej trwa zawsze do niedzieli Trójcy Świętej, czyli do 7 czerwca.

·      Do Wielkiej Środy nadal będzie możliwość przyjęcia Komunii Świętej, czy prośby o spowiedź na dotychczasowych zasadach. Można w tym celu zadzwonić na plebanię telefonicznie lub na domofon. Informacja jest na drzwiach kościoła. Nie będzie już w ten sposób udzielana Komunia w Triduum Paschalnym.

·      Niedziela Palmowa

Nadal na Msze zapraszamy tylko te osoby, które zamówiły intencje Mszalne (do 5 osób). Msze o 9.oo, 10.3o, 12.oo i 18.oo będą transmitowane także na FB (Parafia NSPJ Racibórz). O 17.15 Transmisja Gorzkich Żali i kazania pasyjnego. Od 15.oo do 17.oo możliwość przyjęcia Komunii Świętej. Prosimy o w miarę krótką modlitwę po Komunii, aby inne osoby mogły wejść do kościoła.

·      Niedziela dzisiejsza to także Światowy Dzień Młodzieży. Ksiądz Biskup odprawia Mszę w Opolu. Zaproszenie, transmisja, a także Orędzie Ojca Świętego jest na naszej stronie. Zachęcamy do lektury Orędzia.

·      Wielki Czwartek 

rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Msza Święta Krzyżma w katedrze Opolskiej w czasie której święci się oleje święte zostaje przesunięta na późniejszy termin. Do godziny 17.oo kościół pozostaje otwarty. Tego dnia nie ma możliwości udzielania Komunii Świętej.

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele o 18.oo. Liturgia ta zostanie odprawiona bez udziału wiernych. Gdyby zamawiający intencje (w Wielki Czwartek, Wielką Sobotę) woleli uczestniczyć w tych Mszach, to możemy je przenieść na dogodny, późniejszy termin.

W Wielki Czwartek nie będzie przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i Adoracji.

Uczestnicząc we Mszy Świętej transmitowanej przez media warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

- zaplanować godzinę Mszy Świętej, aby uczestnictwo nie było „przypadkowe”;

- przygotować sobie czytania w Piśmie Świętym, aplikacji, internecie;

- przygotować miejsce, nawet symboliczne, lub w formie domowego ołtarzyka 

  (obrus, krzyż, świeca…)

- ubrać się odświętnie, tak jak na Mszę Świętą;

- wyciszyć się przed Mszą, odłożyć inne zajęcia;

- uczestniczyć aktywnie, modlić się na głos, śpiewać, przyjmować postawy 

  liturgiczne;

- w czasie Komunii wzbudzić pragnienie Komunii Duchowej.

·      W Wielki Piątek 

Kościół nie sprawuje Eucharystii, a zatem nie ma możliwości udzielania Komunii poza liturgią (jedynie w formie Wiatyku dla umierających).

Liturgia Godzin (Transmisja online) będzie sprawowana o godz. 7.oo. Kościół pozostanie otwarty do godz. 17.oo. Koronka do Bożego Miłosierdzia (rozpoczęcie Nowenny) oraz Droga Krzyżowa (Transmisja online) o godz. 15.oo. Zachęcamy do modlitwy w domach.

Liturgia Męki Pańskiej w naszym kościele o 18.oo. Liturgia ta zostanie odprawiona bez udziału wiernych. Tego dnia, a także w następne niemożliwe będzie oddawanie czci Krzyżowi przez ucałowanie (jedynie przez przyklęknięcie lub pokłon). Nie będzie wieczornej Adoracji przy Bożym Grobie.

Zachęcamy do liturgii domowej uświadamiając sobie, że funkcjonuje pojęcie „Kościół domowy” i w tych dniach nabiera ono szczególnego znaczenia. Warto popatrzeć na te okoliczności jako na okazję, aby ze swoimi domownikami modlić się wspólnie razem w naszych domach nie tylko przy Wigilii. Można urządzić prywatną adorację naszego domowego krzyża, oddać mu cześć. Można wspólnie razem przeczytać Mękę Pańską (Ewangelia św. Jana 18,1-19.42).

·      Wielka Sobota 

zazwyczaj licznie gromadzi nas przy Adoracji przy Bożym Grobie. W tym roku warto uświadomić sobie, że w sam dzień szabatu - żydowskiego święta, nikt nie był przy grobie Chrystusa. Był to czas prawdziwej ciszy. Można więc w takiej atmosferze przeżyć ten dzień. 

Liturgia Godzin (Transmisja online) będzie sprawowana o godz. 7.oo. Kościół pozostanie otwarty.

Niemożliwe jest błogosławienie pokarmów. Być może pozwoli nam to zrozumieć, że jest to tylko symbol nowego życia, i że obrzęd ten nie należy do istoty świąt Paschalnych. Zwłaszcza to ważne dla tych, którzy swoją religijność sprowadzali tylko do obecności w kościele ze „święconką”. Zachęcamy natomiast, aby włączyć poświęcenie pokarmów do liturgii domowej i poprowadzić ją przed śniadaniem Wielkanocnym. Pomocą mogą być obrzędy w Drodze do Nieba nr 77. Modlitwie może przewodniczyć ojciec lub matka.

Boży Grób będzie w naszym kościele, z możliwością indywidualnej Adoracji. Pamiętajmy że obowiązuje nas ograniczenie do 5 osób. Pamiętajmy, że chodzi nie tylko ilość, ale i o ograniczenie wychodzenia z domu w ogóle. Prosimy o wyrozumiałość i zdyscyplinowanie tak, jak w innych miejscach publicznych. Aby Adoracja indywidualna była możliwa prosimy:

- o krótką modlitwę osobistą, aby inne osoby też mogły wejść do kościoła;

- o WCHODZENIE głównym wejściem;

- POCZEKANIE w przedsionku gdyby osób modlących się było zbyt wiele;

- WYJŚCIE z kościoła bocznym wyjściem w stronę wieży.

Transmisja z Koronki do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.oo.

Liturgia Wigilii Paschalnej w naszym kościele o godz. 22.oo. Liturgia ta odbędzie się bez udziału wiernych. W liturgii domowej warto przygotować teksty czytań, a także świecę (dowolną. Ma ona nawiązywać do paschału, który będzie święcony) oraz wodę, którą również święcimy (ta w domu również będzie poświęcona, bowiem liczy się intencja i modlitwa, a nie fizyczna obecność). Liturgia Paschalna w kościele kończy się wystawieniem Najświętszego Sakramentu, śpiewem Te Deum i błogosławieństwem. Nie ma procesji Rezurekcyjnej.

·      Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Pamiętajmy o aktualnej dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej. Jeśli pozostanie w mocy ograniczenie do 5 osób, które mogą przebywać w kościele, to plan Mszy Świętych będzie jak w każdą niedzielę (obecność tylko tych, którzy zamówili intencję Mszalną).

Gdyby natomiast zwiększono ilość osób, które mogą być jednocześnie w kościele, to dodatkowo odprawimy Msze Święte o godz. 14.oo, 15.oo (po Koronce), 16.oo i 17.oo. Będziemy wtedy prosili, aby wierni (zwłaszcza ci, do których dotrze ta wiadomość drogą internetową) wybrali te dodatkowe, późniejsze Msze. Nie ma innej możliwości „regulacji” ilości wiernych. 

Podobny porządek być może będzie obowiązywał w drugi dzień świąt. Ostateczne rozwiązanie będzie podane na stronach internetowych i będzie uzależnione od sytuacji i decyzji ogólnych.

Nie mniej pamiętajmy, że ewentualne rozluźnienie ograniczeń nie oznaczają ustania epidemii i zmniejszenia zagrożenia. Nadal nie będzie możliwości, aby wszyscy, którzy tego zapragną mogli uczestniczyć w Eucharystii.

·      W Poniedziałek Wielkanocny będzie Msza w intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu. Decyzji rodziców pozostawiamy kwestię czy termin chrztu będzie pozostawiony, czy też przesunięty. Sam chrzest odbędzie się po Mszy o 12.oo bez udziału pozostałych wiernych. Gdyby była potrzeba wysłuchania nauki przedchrzcielnej, to prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

·      W Poniedziałek Wielkanocny o godz. 1500 transmisja Koronki do Bożego Miłosierdzia.

·      W przedsionkach będzie wyłożony Gość Niedzielny – wydanie podwójne w cenie 6 zł.

·      Ewentualne ofiary, czy też stypendia Mszalne można przelać na konto w Banku Spółdzielczym nr 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. Dziękujemy wszystkim, którzy już złożyli ofiary.

·      Caritas uruchomiła akcję #WdzięczniMedykom, która ma na celu wsparcie szpitali i służby zdrowia. Wspomóc można na trzy sposoby:

- przekazując darowiznę na stronie caritas.pl/medycy

- wysyłając SMS o treści MEDYK na numer 72052 (koszt 2,46 zł)

- wpłacając dowolną kwotę na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 (tytuł wpłaty MEDYK)

      Personel medyczny i inne służby mundurowe zapewniamy o naszej modlitwie i odprawianych Mszach Świętych w ich intencjach (nie wszystkie są ogłaszane).

·      Pomimo trudów obecnego czasu ufamy, że może to być czas bardzo owocny, duchowo przeżyty w zjednoczeniu z Chrystusem opuszczonym, ogołoconym, cierpiącym i umierającym, ale i Zmartwychwstałym. Tego życzymy wszystkim Parafianom.

 

 

minionym tygodniu odszedł do Pana:

§  Henryk Kałuża, lat 80, zam. na ul. Słowackiego

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.